Tử Vi Ngày Đẹp Tháng 11 / 2023 / Top 19 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 11/2022 # Top View | Xnko.edu.vn

Ngày Đẹp Mua Xe Tháng 11 Năm 2022 / 2023

Nguyên tắc xem ngày đẹp mua xe tháng 11 năm 2021

+ Khi lựa chọn danh sách các ngày tốt tháng 11 năm 202 1 để lựa chọn ngày mua xe hợp tuổi.

+ Cần phải loại bỏ những ngày xấu như là ngày : Tam nương, Nguyệt kỵ, Thọ tử, Dương công kỵ nhật.

+ Cần phải tránh ngày có các sao xấu chiếu trong ngày như: Sát Chủ, Thiên Lại, Thụ Tử, Đại Hao, Tử Khí, Quan Phù, Thiên Cương, Thiên Lại, Thiên Ngục, Tiểu hồng xa, Đại Hao, Tử Khí, Quan Phù, Hoang Vu, Băng Tiêu, Nguyệt Phá, Hà Khôi, Cẩu Giảo, Nguyệt Hình, Tai Sát, Cô Thần, Quả Tú.

+ Cần phải lựa chọn ngày có Trực: Thành, Mãn, Khai, Kiến, Bình chiếu xuống.

+ Sau khi đã chọn được ngày tốt mua xe rồi thì cần phải chọn giờ tốt giờ hợp lý trong ngày để tiến hành mua xe và làm những thủ tục khác.

Những ngày đẹp mua xe tháng 11 năm 2021

Âm lịch : 27/9/2021

Ngày : Tiểu cát

+ Ngày 1/11/2021 dương lịch (27/9/2021 âm lịch) là ngày Quý Sửu, đây là ngày tốt mua xe cho tuổi Tỵ, Dậu nhưng đó là ngày không tốt đối với những người tuổi Thìn, Mùi, Tuất.

+ Ngày 1/11/2021 dương lịch (27/9/2021 âm lịch) là ngày Tiểu Cát. Tiểu Cát ý là ngày có những may mắn, cát lợi nhỏ. Trong hệ thống Khổng Minh Lục Diệu, Tiểu Cát là một giai đoạn tốt. Và thực tế thì nếu chọn ngày hoặc giờ Tiểu Cát để thực hiện điều gì đó thì sẽ thường được người âm độ trì, che chở, quý nhân phù tá. Đây là ngày tốt để mua xe.

+ Ngày 1/11/2021 dương lịch (27/9/2021 âm lịch) là ngày Tam nương sát, ngày này được cho là xuất hành hoặc khởi sự đều vất vả, không được việc

Âm lịch : 29/9/2021

Ngày : Đại an

+ Ngày 3/11/2021 dương lịch (29/9/2021 âm lịch) là ngày Ất Mão, đây là ngày tốt mua xe cho người tuổi Mùi, Hợi nhưng là ngày xấu đối với người tuổi Tý, Ngọ, Dậu.

+ Ngày 3/11/2021 dương lịch (29/9/2021 âm lịch) là ngày Đại An. Ngày Đại An mang ý nghĩa là bền vững, yên ổn, kéo dài. Thực hiện những công việc đại sự, việc đặc biệt vào ngày Đại An sẽ giúp gia đình ấm êm, khỏe mạnh, cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ, phát triển. Ngày Đại An hay giờ Đại An đều rất tốt cho trăm sự bởi thế hoàn toàn có thể chọn để tiến hành những công việc quan trọng. Đây là ngày đẹp để mua xe.

Âm lịch : 2/10/2021

Ngày : Tiểu cát

+ Ngày 6/11/2021 dương lịch (2/10/2021 âm lịch) là ngày Mậu Ngọ, là ngày mua xe tốt với người tuổi Dần, Tuất nhưng đây lại là ngày xấu đối với người tuổi Tý, Mão, Dậu.

+ Ngày 6/11/2021 dương lịch (2/10/2021 âm lịch) là ngày Tiểu Cát. Tiểu Cát ý là ngày có những may mắn, cát lợi nhỏ. Trong hệ thống Khổng Minh Lục Diệu, Tiểu Cát là một giai đoạn tốt. Và thực tế thì nếu chọn ngày hoặc giờ Tiểu Cát để thực hiện điều gì đó thì sẽ thường được người âm độ trì, che chở, quý nhân phù tá. Đây là ngày tốt để mua xe.

Âm lịch : 4/10/2021

Ngày : Đại an

+ Ngày 8/11/2021 dương lịch (4/10/2021 âm lịch) là ngày Canh Thân, là ngày mua xe tốt với người tuổi Tý, Thìn nhưng đó lại là ngày xấu đối với người tuổi Dần, Tỵ, Hợi.

+ Ngày 8/11/2021 dương lịch (4/10/2021 âm lịch) là ngày Đại An. Ngày Đại An mang ý nghĩa là bền vững, yên ổn, kéo dài. Thực hiện những công việc đại sự, việc đặc biệt vào ngày Đại An sẽ giúp gia đình ấm êm, khỏe mạnh, cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ, phát triển. Ngày Đại An hay giờ Đại An đều rất tốt cho trăm sự bởi thế hoàn toàn có thể chọn để tiến hành những công việc quan trọng. Đây là ngày đẹp để mua xe.

Âm lịch : 6/10/2021

Ngày : Tốc hỷ

+ Ngày 10/11/2021 dương lịch (6/10/2021 âm lịch) là ngày Nhâm Tuất, đây là ngày tốt mua xe cho người tuổi Dần, Ngọ nhưng đó là ngày xấu đối với người tuổi Sửu, Thìn, Mùi.

+ Ngày 10/11/2021 dương lịch (6/10/2021 âm lịch) là ngày Tốc Hỷ. Ở đây Tốc mang nghĩa tốc độ, nhanh chóng. Hỷ mang nghĩa cát lợi hanh thông, niềm vui, hạnh phúc. Ngày Tốc Hỷ mang ý nghĩa niềm vui tới mau, tới sớm, cầu được ước thấy trong thời gian ngắn. Khi chọn ngày Tốc Hỷ để thực hiện việc lớn sẽ gặp được may mắn, thuận lợi. Đây là ngày tốt để mua xe.

Âm lịch : 8/10/2021

Ngày : Tiểu cát

+ Ngày 12/11/2021 dương lịch (8/10/2021 âm lịch) là ngày Giáp Tý, đây là ngày đẹp mua xe tốt với người tuổi Thìn, Thân nhưng đó là ngày xấu đối với người tuổi Mão, Ngọ

+ Ngày 12/11/2021 dương lịch (8/10/2021 âm lịch) là ngày Tiểu Cát. Tiểu Cát ý là ngày có những may mắn, cát lợi nhỏ. Trong hệ thống Khổng Minh Lục Diệu, Tiểu Cát là một giai đoạn tốt. Và thực tế thì nếu chọn ngày hoặc giờ Tiểu Cát để thực hiện điều gì đó thì sẽ thường được người âm độ trì, che chở, quý nhân phù tá. Đây là ngày tốt để mua xe.

Âm lịch : 10/10/2021

Ngày : Đại an

+ Ngày 14/11/2021 dương lịch (10/10/2021 âm lịch) là ngày Bính Dần, đây là ngày tốt mua xe đối với người tuổi Ngọ, Tuất nhưng đó là ngày xấu mua xe đối với người tuổi Tỵ, Thân, Hợi.

+ Ngày 14/11/2021 dương lịch (10/10/2021 âm lịch) là ngày Đại An. Ngày Đại An mang ý nghĩa là bền vững, yên ổn, kéo dài. Thực hiện những công việc đại sự, việc đặc biệt vào ngày Đại An sẽ giúp gia đình ấm êm, khỏe mạnh, cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ, phát triển. Ngày Đại An hay giờ Đại An đều rất tốt cho trăm sự bởi thế hoàn toàn có thể chọn để tiến hành những công việc quan trọng. Đây là ngày đẹp để mua xe.

Âm lịch : 12/10/2021

Ngày : Tốc hỷ

+ Ngày 16/11/2021 dương lịch (12/10/2021 âm lịch) là ngày Mậu Thìn, đó là ngày tốt mua xe với người tuổi Tý, Thân nhưng lại là ngày xấu đối với người tuổi Sửu, Mùi, Tuất.

+ Ngày 16/11/2021 dương lịch (12/10/2021 âm lịch) là ngày Tốc Hỷ. Ở đây Tốc mang nghĩa tốc độ, nhanh chóng. Hỷ mang nghĩa cát lợi hanh thông, niềm vui, hạnh phúc. Ngày Tốc Hỷ mang ý nghĩa niềm vui tới mau, tới sớm, cầu được ước thấy trong thời gian ngắn. Khi chọn ngày Tốc Hỷ để thực hiện việc lớn sẽ gặp được may mắn, thuận lợi. Đây là ngày tốt để mua xe.

Âm lịch : 14/10/2021

Ngày : Tiểu cát

+ Ngày 18/11/2021 dương lịch (14/10/2021 âm lịch) là ngày Canh Ngọ, đây là ngày mua xe tốt đối với người tuổi Dần, Tuất nhưng là ngày xấu mua xe đối với người tuổi Tý, Mão, Dậu.

+ Ngày 18/11/2021 dương lịch (14/10/2021 âm lịch) là ngày Tiểu Cát. Tiểu Cát ý là ngày có những may mắn, cát lợi nhỏ. Trong hệ thống Khổng Minh Lục Diệu, Tiểu Cát là một giai đoạn tốt. Và thực tế thì nếu chọn ngày hoặc giờ Tiểu Cát để thực hiện điều gì đó thì sẽ thường được người âm độ trì, che chở, quý nhân phù tá. Đây là ngày tốt để mua xe.

Âm lịch : 16/10/2021

Ngày : Đại an

+ Ngày 20/11/2021 dương lịch (16/10/2021 âm lịch) là ngày Nhâm Thân, đây là ngày tốt mua xe cho người tuổi Tý, Thìn nhưng đó là ngày xấu với người tuổi Dần, Tỵ, Hợi.

+ Ngày 20/11/2021 dương lịch (16/10/2021 âm lịch) là ngày Đại An. Ngày Đại An mang ý nghĩa là bền vững, yên ổn, kéo dài. Thực hiện những công việc đại sự, việc đặc biệt vào ngày Đại An sẽ giúp gia đình ấm êm, khỏe mạnh, cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ, phát triển. Ngày Đại An hay giờ Đại An đều rất tốt cho trăm sự bởi thế hoàn toàn có thể chọn để tiến hành những công việc quan trọng. Đây là ngày đẹp để mua xe.

Âm lịch : 18/10/2021

Ngày : Tốc hỷ

+ Ngày 22/11/2021 dương lịch (18/10/2021 âm lịch) là ngày Giáp Tuất, đây là ngày tốt mua xe đối với người tuổi Dần, Ngọ nhưng đó là ngày xấu đối với người tuổi Sửu, Thìn, Mùi.

+ Ngày 22/11/2021 dương lịch (18/10/2021 âm lịch) là ngày Tốc Hỷ. Ở đây Tốc mang nghĩa tốc độ, nhanh chóng. Hỷ mang nghĩa cát lợi hanh thông, niềm vui, hạnh phúc. Ngày Tốc Hỷ mang ý nghĩa niềm vui tới mau, tới sớm, cầu được ước thấy trong thời gian ngắn. Khi chọn ngày Tốc Hỷ để thực hiện việc lớn sẽ gặp được may mắn, thuận lợi. Đây là ngày tốt để mua xe.

+ Ngày 22/11/2021 dương lịch (18/10/2021 âm lịch) là ngày Tam nương sát, ngày này được cho là xuất hành hoặc khởi sự đều vất vả, không được việc

Âm lịch : 20/10/2021

Ngày : Tiểu cát

+ Ngày 24/11/2021 dương lịch (20/10/2021 âm lịch) là ngày Bính Tý, đây là ngày mua xe tốt đối với người tuổi Thìn, Thân nhưng đó lại là ngày xấu đối với những người tuổi Mão, Ngọ, Dậu.

+ Ngày 24/11/2021 dương lịch (20/10/2021 âm lịch) là ngày Tiểu Cát. Tiểu Cát ý là ngày có những may mắn, cát lợi nhỏ. Trong hệ thống Khổng Minh Lục Diệu, Tiểu Cát là một giai đoạn tốt. Và thực tế thì nếu chọn ngày hoặc giờ Tiểu Cát để thực hiện điều gì đó thì sẽ thường được người âm độ trì, che chở, quý nhân phù tá. Đây là ngày tốt để mua xe.

Âm lịch : 22/10/2021

Ngày : Đại an

+ Ngày 26/11/2021 dương lịch (22/10/2021 âm lịch) là ngày Mậu Dần, đây là ngày đẹp mua xe với người tuổi Ngọ, Tuất nhưng đó là ngày xấu đối với tuổi Tỵ, Thân, Hợi.

+ Ngày 26/11/2021 dương lịch (22/10/2021 âm lịch) là ngày Đại An. Ngày Đại An mang ý nghĩa là bền vững, yên ổn, kéo dài. Thực hiện những công việc đại sự, việc đặc biệt vào ngày Đại An sẽ giúp gia đình ấm êm, khỏe mạnh, cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ, phát triển. Ngày Đại An hay giờ Đại An đều rất tốt cho trăm sự bởi thế hoàn toàn có thể chọn để tiến hành những công việc quan trọng. Đây là ngày đẹp để mua xe.

+ Ngày 26/11/2021 dương lịch (22/10/2021 âm lịch) là ngày Tam nương sát, ngày này được cho là xuất hành hoặc khởi sự đều vất vả, không được việc

Âm lịch : 24/10/2021

Ngày : Tốc hỷ

+ Ngày 28/11/2021 dương lịch (24/10/2021 âm lịch) là ngày Canh Thìn, đây là ngày tốt mua xe đối với người tuổi Tý, Thân nhưng đó là ngày xấu đối với người tuổi Sửu, Mùi, Tuất.

+ Ngày 28/11/2021 dương lịch (24/10/2021 âm lịch) là ngày Tốc Hỷ. Ở đây Tốc mang nghĩa tốc độ, nhanh chóng. Hỷ mang nghĩa cát lợi hanh thông, niềm vui, hạnh phúc. Ngày Tốc Hỷ mang ý nghĩa niềm vui tới mau, tới sớm, cầu được ước thấy trong thời gian ngắn. Khi chọn ngày Tốc Hỷ để thực hiện việc lớn sẽ gặp được may mắn, thuận lợi. Đây là ngày tốt để mua xe.

Âm lịch : 26/10/2021

Ngày : Tiểu cát

+ Ngày 30/11/2021 dương lịch (26/10/2021 âm lịch) là ngày Nhâm Ngọ, là ngày mua xe tốt với người tuổi Dần, Tuất nhưng đó là ngày xấu đối với người tuổi Tý, Mão, Dậu.

+ Ngày 30/11/2021 dương lịch (26/10/2021 âm lịch) là ngày Tiểu Cát. Tiểu Cát ý là ngày có những may mắn, cát lợi nhỏ. Trong hệ thống Khổng Minh Lục Diệu, Tiểu Cát là một giai đoạn tốt. Và thực tế thì nếu chọn ngày hoặc giờ Tiểu Cát để thực hiện điều gì đó thì sẽ thường được người âm độ trì, che chở, quý nhân phù tá. Đây là ngày tốt để mua xe.

Ngày Đẹp Ngày Tốt Chuyển Nhà Tháng 11 Năm 2022 / 2023

Hay tham khảo những ngày đẹp nhất sẽ có trong tháng 11 năm 2020 để nhập trạch về nhà mới. Đã được Kiến Vàng tổng hợp và chọn lọc:

Các ngày đẹp chuyển nhà tháng 11 năm 2020 dương lịch

Ngày 4/11 tức ngày 19/9 âm lịch: Giờ hoàng đạo để chuyển nhà: Sửu (1:00-2:59) ; Thìn (7:00-8:59) ; Ngọ (11:00-12:59) ; Mùi (13:00-14:59) ; Tuất (19:00-20:59) ; Hợi (21:00-22:59). Hướng tốt xuất hành chuyển nhà: Đi hướng Tây Nam đón Hỷ Thần. Đi hướng Tây Nam đón Tài Thần.

Ngày 9/11 tức ngày 24/9 âm lịch: Giờ đẹp để tiến hành chuyển nhà: Dần (3:00-4:59) ; Thìn (7:00-8:59) ; Tỵ (9:00-10:59) ; Thân (15:00-16:59) ; Dậu (17:00-18:59) ; Hợi (21:00-22:59). Hướng đẹp để xuất hành: hướng Tây Nam đón Hỷ Thần, hướng Chính Đông đón Tài Thần.

Ngày 10/11 tức ngày 25/9 âm lịch: Giờ đẹp nên chọn để chuyển nhà: Sửu (1:00-2:59) ; Thìn (7:00-8:59) ; Ngọ (11:00-12:59) ; Mùi (13:00-14:59) ; Tuất (19:00-20:59) ; Hợi (21:00-22:59). Hướng tốt để xuất hành: hướng Chính Nam đón Hỷ Thần, hướng Chính Đông đón Tài Thần.

Ngày 15/11 tức ngày 1/10 âm lịch: Giờ hoàng đạo tỏng ngày: Dần (3:00-4:59) ; Thìn (7:00-8:59) ; Tỵ (9:00-10:59) ; Thân (15:00-16:59) ; Dậu (17:00-18:59) ; Hợi (21:00-22:59). Hướng đẹp xuất hành: hướng Chính Nam đón Hỷ Thần, hướng Chính Tây đón Tài Thần.

Ngày 17/11 tức ngày 3/10 âm lịch: Giờ đẹp chuyển nhà trong ngày: Tí (23:00-0:59) ; Sửu (1:00-2:59) ; Mão (5:00-6:59) ; Ngọ (11:00-12:59) ; Thân (15:00-16:59) ; Dậu (17:00-18:59). Chọn hướng tốt để xuất hành: hướng Đông Bắc đón Hỷ Thần và hướng Đông Nam đón Tài Thần.

Ngày 19/11 tức ngày 5/10 âm lịch: Giờ tốt trong ngày nên chọn: Tí (23:00-0:59) ; Sửu (1:00-2:59) ; Thìn (7:00-8:59) ; Tỵ (9:00-10:59) ; Mùi (13:00-14:59) ; Tuất (19:00-20:59). Hướng tốt trong ngày nên chọn: hướng Tây Nam đón Hỷ Thần và hướng Chính Đông đón Tài Thần.

Ngày 21/11 tức ngày 7/10 âm lịch: Các giờ hoàng đạo đẹp trong ngày: Dần (3:00-4:59) ; Thìn (7:00-8:59) ; Tỵ (9:00-10:59) ; Thân (15:00-16:59) ; Dậu (17:00-18:59) ; Hợi (21:00-22:59). Hướng đón tài lộc trong ngày: hướng Đông Nam đón Hỷ Thần, hướng Chính Nam đón Tài Thần.

Ngày 23/11 tức ngày 9/10 âm lịch: Các giờ nên chọn để xuất hành chuyển nhà: Tí (23:00-0:59) ; Sửu (1:00-2:59) ; Mão (5:00-6:59) ; Ngọ (11:00-12:59) ; Thân (15:00-16:59) ; Dậu (17:00-18:59). Hướng tốt nên chọn để xuất hành chuyển nhà: hướng Tây Bắc đón Hỷ Thần, hướng Tây Nam đón Tài Thần.

Ngày 11 Tháng 11 Là Gì? Ý Nghĩa Đặc Biệt Của Ngày 11 Tháng 11 / 2023

Ngày 11 tháng 11 là gì? Ý nghĩa ngày 11.11 tại Trung Quốc

Ngày “Không quân quân nhân dân giải phóng”

Ngày 11 tháng 11 năm 1949 là ngày thành lập Không quân quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, sau này ngày 11.11 hằng năm trở thành ngày kỉ niệm thành lập Không quân nhân dân Trung Quốc.

Ngày lễ độc thân

Ở Trung Quốc ngày 11 – 11 còn có tên gọi là ngày lễ độc thân bởi ý nghĩa đặc biệt trong tiếng Trung Quốc, 4 số 1 đứng cạnh nhau trông giống như những cây gậy, vì thế mà ngày này cũng được gọi bằng cái tên là lễ Quang Côn. Lễ độc thân được lan truyền từ trong trường học rồi đến mạng Internet và dần dần hình thành nên một loại văn hóa độc thân. Ngày nay, có rất nhiều người lựa chọn kết hôn vào ngày lễ độc thân bởi họ tin rằng khi kết hôn vào ngày này sẽ đem lại hạnh phúc và may mắn đến với họ.

Ngày giảm giá lớn nhất trong năm

Ngày 11 tháng 11 hàng năm còn được người dân Trung Quốc chú ý đến bởi đây là ngày Big sale khủng nhất Trung Quốc. Trong ngày này, tập đoàn bán lẻ Alibaba tung ra hàng loạt các sự kiện giảm giá mua sắm hấp dẫn thu hút lượng khách hàng đông đảo tham gia mua sắm trực tuyến trên các trang thương mại điện tử Taobao và Tmall trong và ngoài nước.

Chỉ trong 1 ngày 11 -11 – 2016, Alibaba thu được lợi nhuận lên đến hàng trăm tỷ NDT. Không chỉ riêng tập đoàn Alibaba mà ngay cả những đối thủ của ông lớn này trên thị trường trong nước cũng đồng loạt giảm giá để cạnh tranh. Điều này làm cho thị trường thương mại điện tử tấp nập và náo nhiệt hơn bao giờ hết. Không chỉ sôi động trên thị trường trực tuyến mà ngay cả những cửa hàng lớn, các siêu thị hay trung tâm thương mại Trung Quốc đều quá tải bởi số lượng người mua sắm khổng lồ đổ bộ.

Ý nghĩa ngày 11 tháng 11 trên thế giới

Chiến tranh thế giới lần thứ nhất đình chiến

Ngày 11- 11 là ngày chiến tranh thế giới lần thứ nhất đình chiến, đặc biệt hơn nữa lệnh ngừng bắn được tuyên bố lúc 11 giờ trưa hôm đó.

Kỉ niệm quân nhân danh dự tại Anh

Tại Anh ngày 11 – 11 là ngày kỉ niệm quân nhân danh dự, tưởng nhớ đến những chiến sĩ đã hy sinh trong hai lần chiến tranh thế giới và trong những cuộc chiến tranh khác.

Ngày song thai tại Đài Loan

Ở nhiều nơi trên thế giới vào ngày 11 – 11 người ta thường tổ chức những hoạt động chúc mừng ngày song thai, như ở Đài Loan các gia đình song thai đã quyết định lấy ngày 11 – 11 hàng năm là ngày song thai bởi ý nghĩa của 4 chữ số 1 khi đứng cạnh nhau giống như là những cặp song thai.

Tuần lễ khoa học và hòa bình quốc tế

Ngày 11 – 11 hàng năm là tuần lễ khoa học và hòa bình quốc tế được Liên hợp quốc thông qua năm 1988. Trong tuần lễ này, các quốc gia thành viên đã tiến hành các hoạt động nhằm thúc đẩy khoa học và công nghệ trong việc duy trì hòa bình thế giới và phát triển xã hội, đóng vai trò quan trọng trong việc phấn đấu cho một môi trường quốc tế hòa bình.

Pepero Day tại Hàn Quốc

Tại Hàn Quốc đây là ngày lễ mang tên gọi Pepero Day, người dân xứ Kim Chi gọi đây là ngày của những cái cây khi mọi người trao cho nhau những cây bánh sôcôla ngọt ngào và xinh xắn.

Tại các quốc giá khác

Ngày 11 -11 hàng năm còn mang nhiều ý nghĩa ở các quốc gia như Pháp: ngày kỉ niệm liệt sĩ, ngày độc lập; New Zealand và Khối thịnh vượng chung: ngày kỉ niệm liệt sĩ; Malta và Nam Phi: ngày đình chiến; Mỹ và Nhật Bản: ngày cựu chiến binh; Cộng hòa Ba Lan: ngày độc lập, ngày tưởng niệm quốc gia…

Đặc biệt, vào thời Trung cổ người ta tin rằng mọi con số đều có hai mặt: tích cực và tiêu cực nhưng trừ số 11. Số 11 tượng trưng cho sự bình đẳng nam – nữ, mang theo sức mạnh của Mặt trăng và Mặt trời, đại diện cho sự cân bằng tuyệt đối.

Tử Vi Số Mệnh: Quan Niệm Ngày Xấu Tốt / 2023

Quan niệm ngày xấu tốt Theo phong tục từ trước tới nay nhiều người thường kén ngày lành tháng tốt để xuất hành, động thổ, đổ bê tông mái, cất nóc, nhập trạch, khai trương, ăn hỏi, rước dâu, ký hợp đồng, hộ liệm, di quan, phá nấm, nhập phủ (hạ huyệt)v.v.Trước là trọn vẹn niềm tin về tâm linh, sau là yên tâm tư tưởng để tiến hành công việc

niem-phat-1

1.Quan niệm về ngày xấu – tốt

Theo phong tục từ trước tới nay nhiều người thường kén ngày lành tháng tốt để xuất hành, động thổ, đổ bê tông mái, cất nóc, nhập trạch, khai trương, ăn hỏi, rước dâu, ký hợp đồng, hộ liệm, di quan, phá nấm, nhập phủ (hạ huyệt)v.v.Trước là trọn vẹn niềm tin về tâm linh, sau là yên tâm tư tưởng để tiến hành công việc. Do nhu cầu nhiều như thế nên thông tin, sách vở, tài liệu từ xưa tới nay có quá nhiều ( tồn tại rất nhiều mâu thuẫn), Nếu không phải người tinh thông có chuyên môn thì khó tìm được ngày giờ vừa ý (đa thư loạn mục).

2.Ngày nguyệt kỵ mùng 5, 14, 23

Trong 1 tháng luôn có 3 ngày cộng vào bằng 5

Ngày mùng 5

Ngày 14 gồm 1+4 = 5

Ngày 23 gồm 2+3 = 5

Các Cụ thường gọi là ngày “nửa đời, nửa đoạn”, xuất hành đi đâu cũng vất vả, khó được việc, “mùng 5, 14, 23 đi chơi còn lỗ nữa là đi buôn”

Phi tinh trong cửu cung bát quái : Nhất bạch, nhị hắc, tam bích, tứ lục, ngũ hoàng, lục bạch, thất xích, bát bạch, cửu tử. Trong số cửu tinh thì Sao Ngũ hoàng ( thuộc trung cung ) được cho là xấu nhất, vận sao Ngũ hoàng bay tới đâu mang hoạ tới đó. Cứ theo phi tinh 9 cung lại quay trở về Ngũ hoàng :

Ngũ hoàng 5

5 + 9 = 14

14 + 9 = 23

Đặc biệt nhất là ngày 5 tháng 5 (trùng lặp Ngũ hoàng thổ), người ta thường nói: “nen nét như rắn mùng 5”. Vào ngày mùng 5 /5 âm lịch rắn không ra khỏi Mà, tương truyền ai chặt được đầu rắn mùng 5 ra đường sẽ gặp nhiều may mắn. Bởi vì thời gian đó phương lực ly tâm từ Trái Đất kết hợp với lực hấp dẫn từ Mặt Trăng, hướng tâm từ Mặt Trời và Vũ trụ không bình thường gây cho Rắn run sợ, ù tai, hoa mắt không dám ra ngoài.

Còn có sách Cổ gọi là ngày Lý Nhan :

Niên niên nguyệt nguyệt tại nhân gian

Tùng cổ chí kim hữu văn tự

Khẩu khẩu tương truyền bất đẳng dấu

Vô sự vu tử chi xã tắc

Lý nhan nhập trạch táng 3 nam

Mùng 5 phạm ly tán gia trưởng

14 phùng chi thân tự chướng

23 hành thuyền lạc thuỷ lâm quan sự

Giai nhân Mộ khán nhị thập tam.

( Bất lợi kỵ cưới gả, đi xa )

3.Ngày Tam Nương sát

Thượng tuần sơ Tam dữ sơ Thất ( đầu tháng ngày 3, ngày 7 )

Trung tuần Thập tam Thập bát dương ( giữa tháng ngày 13, ngày 18 )

Hạ tuần Chấp nhị dữ Chấp thất (cuối tháng ngày 22, 27 )

Tháng nào cũng vậy.

Theo quan niệm của nhiều người thì xuất hành hoặc khởi đầu làm việc gì đều vất vả không được việc.

Thực ra theo phong tục tập quán của Việt Nam thì vào những ngày đó Ngọc Hoàng thượng Đế sai 3 cô gái xinh đẹp ( Tam nương ) xuống hạ giới ( giáng hạ ) để làm mê muội và thử lòng con Người (nếu ai gặp phải) làm cho bỏ bê công việc, đam mê tửu sắc, cờ bạc v.v.

Cũng là lời khuyên răn của Tiền Nhân cho con cháu nên làm chủ trong mọi hoàn cảnh, chịu khó học tập, cần cù làm việc.

Trong khoa Chiêm Tinh thì ngày Tam nương, Nguyệt kỵ không được cho là quan trọng so với các sao chính tinh và ngày kiêng kỵ khác như : Sát chủ, Thụ tử, Trùng tang, Trùng phục, Không sàng, Không phòng, Thiên tai địa hoạ, Trời nghiêng đất lở, Hoang ốc, Thiên hình hắc đạo, Chu tước hắc đạo, Bạch hổ hắc đạo, Thiên lao hắc đạo, Huyền vũ hắc đạo, Câu trận hắc đạo, Dương công kỵ, Thập ác đại ma, Lục nhật phá quần. v.v..

4.Cách chọn ngày lành tháng tốt và hoá giải những điều kiêng kỵ ( nếu gặp phải ) :

Cùng 1 giờ 1 ngày như nhau kẻ thắng người bại, kẻ cười ngưòi khóc, Sinh, Tử Hiếu, Hỷ song song . Người nhậm chức, người thoái quan. Người Thi đỗ, người thi trượt. Người bán đắt (có lộc), người mua đắt (mất lộc).v.v.

Từ xưa tới nay chưa bao giờ có ngày giờ thật tốt ( ngày lành tháng tốt ) hoặc thật xấu cho mọi người, mọi việc. Vì nếu thật sự có ngày giờ tốt ấy thì không có người mất thì có ai được? không có người thua thì sao có người thắng ? thì ngày đó lại là ngày xấu.

Cho nên khi chọn ngày lành tháng tốt phải biết rõ tính chất từng công việc, tuổi Chủ nhân, 24 tiết khí, phong tục tập quán, thông thạo Lý số, Nhâm Cầm Độn Toán mới quyết định được.

Có người cứ máy móc mua về mấy quyển sách giở ra tra, tốt chưa thấy đâu nhiều khi lại gặp điều tối kỵ như : Thượng lương, đổ bê tông mái nhà chiều tối ,hạ thuỷ tàu thuyền ngày nước ròng (chân triều), rước dâu nửa đêm tháng 7 mưa ngâu, bốc mộ buổi trưa mùa hạ, lập đàn cúng tế ngày sát sư, bệnh nhân, sản phụ mổ cấp cứu còn chờ … sáng trăng (Thầy bấm).v.v. Là nên tránh.

Thí dụ : Khi xem làm việc gì tham khảo ngoài những sao xấu, ngày xấu chung đã kê ở trên thì phải chú ý điều tối kỵ cho từng việc như :

Nếu Việc bốc Mộ, khâm liệm, di quan, hạ huyệt kỵ nhất ngày giờ trùng tang (cải mả gặp trùng tang như trồng Lang gặp gió bấc ).

Nếu Động thổ, hạ móng, đổ bê tông mái, cất nóc, tân gia, ăn hỏi, rước dâu,nhập phòng, kỵ nhất ngày Không sàng, không phòng, cô thần, quả tú, giá ốc …

Hạ thuỷ tàu thuyền phải chọn ngày theo con nước sinh, đỉnh triều.

Lập đàn lễ bái kỵ ngày sát sư, không vong. v.v.

Là nên làm. Cứ như thế suy ra những việc khác.

Sau đó chọn những ngày giờ tốt, tránh xấu như sau :

Tránh những ngày giờ xấu như ; Sát chủ, Thụ tử, Trùng tang, Trùng phục, Không sàng, Không phòng, Thiên tai địa hoạ, Trời nghiêng đất lở, Hoang ốc, Thiên hình hắc đạo, Chu tước hắc đạo, Bạch hổ hắc đạo, Thiên lao hắc đạo, Huyền vũ hắc đạo, Câu trận hắc đạoDương công kỵ, Thập ác đại ma, Lục nhật phá quần. v.v..

5.Ngày giờ hoàng đạo

Tính ngày Hoàng đạo thì xem tháng đó là tháng gì theo hàng chi.

Tính giờ Hoàng đạo thì xem ngày đó là ngày gì theo hàng chi.

Dần, thân gia tý; mão dậu dần (Dần Thân từ cung Tý, Mão Dậu từ cung Dần)

Thìn, tuất tầm thìn: tý ngọ thân (Thìn Tuất từ cung Thìn, Tý Ngọ từ cung Thân)

Tị, hợi thiên cung tầm ngọ vị (Tị Hợi từ cung Ngọ )

Sửu mùi tòng tuất định kỳ chân (Sửu Mùi từ cung Tuất)

Thứ tự thuận chiều tính như sau :

Đạo 道 Viễn 遠, Kỉ 紀 , Thời 時, Thông 通 , Đạt 達, Lộ 路 , Diêu 遙, Hà 何 , Nhật 日 , Hoán 逭 , Trình 程.

Nếu ai biết chữ nho thì thấy chữ nào có bộ quai sước 辶 là Hoàng đạo (tốt)

Cụ thể có 6 chữ có quai sước (màu đỏ) là Hoàng Đạo : Đạo (Thanh long hoàng đạo), Viễn (Minh đường hoàng đạo) , Thông (Kim quỹ hoàng đạo), Đạt (Thiên đức hoàng đạo, Diêu (Ngọc đường hoàng đạo), Hoàn (Tư mệnh hoàng đạo). tốt.

Còn lại là :Thiên hình hắc đạo, Chu tước hắc đạo, Bạch hổ hắc đạo, Thiên lao hắc đạo, Huyền vũ hắc đạo, Câu trận hắc đạo (xấu) .

Sao Hoàng đạo vừa đem tốt lành đến vừa hoá giải được những điều hung kỵ.

6. Ngày Bất tương

Tức là không dùng ngày Âm tương, Dương tương và Âm dương cụ tương (tương là sát khắc lẫn nhau) vì:

Âm dương nữ tử (hại cho bên nữ)

Dương tương nam vong (hại cho bên nam)

Âm Dương câu tương nam nữ cụ thương (hại cho cả nam và nữ)

Âm Dương bất tương nam nữ kiết xương (Âm Dương bất tương nam nữ đều tốt).

Bảng lập thành ngày Bất tương

Tháng 1

Bính, Nhâm: tý; Ất, Kỷ, Tân, Quý: mão.

Tháng 2

Bính, Canh, Mậu: tý, tuất; Ất, Đinh, Kỷ: sửu.

Tháng 3

Ất, Đinh, Kỷ: dậu, sửu.

Tháng 4

Giáp, Bính, Mậu: tý; Giáp, Bính: thân; Ất Đinh: dậu; Giáp, Mậu: tuất.

Tháng 5

Kỷ Mùi, Mậu Tuất; Ất, Quý: mùi, dậu; Giáp, Bính: thân, tuất.

Tháng 6

Giáp, Nhâm: ngọ, thân, tuất; Ất, Quý: mùi, dậu; Mậu tuất, Kỷ mùi.

Tháng 7

Ất, Kỷ, Quý: tỵ, mùi; Giáp, Nhâm, Mậu: ngọ; Ất, Quý: dậu; Giáp, Nhâm: thân.

Tháng 8

Giáp, Nhâm, Mậu: ngọ, thìn; Giáp Tuất; Tân, Kỷ, Quý: tỵ, mùi.

Tháng 9

Kỷ, Tân: tỵ, mùi; Canh, Nhâm, Mậu: ngọ; Quý; Tân: mão; Quý mùi.

Tháng 10

Mậu tý; Mậu, Canh, Nhâm: dần, thìn; Kỷ, Tân, Quý: mão.

Tháng 11

Canh, Nhâm, Mậu: thìn; Đinh, Kỷ: mão; Đinh, Tân, Kỷ: tỵ, sửu.

Tháng 12

Đinh, Tân, Kỷ: sửu, mão; Bính, Canh, Mậu: dần, thìn.

6. Xem Nhị Thập bát tú

Đông phương Thanh long (青龍): Giác (角) Cang (亢) Đê (氐) Phòng (房) Tâm (心) Vĩ (尾) Cơ (箕) …

Tây phương Bạch hổ (白虎): Khuê (奎) Lâu (婁) Vị (胃) Mão (昴) Tất (畢) Chủy/Tuy (觜) Sâm (參) …

Nam phương Chu tước (朱雀): Tỉnh (井) Quỷ (鬼) Liễu (柳) Tinh (星) Trương (張) Dực (翼) Chẩn (軫) …

Bắc phương Huyền vũ (玄武): Đẩu (斗) Ngưu (牛) Nữ (女) Hư (虛) Nguy (危) Thất (室) Bích (壁) …

Trong số 28 sao có 14 sao tốt, 14 sao xấu.

7. Có 12 trực, mỗi tháng một trực, mỗi ngày một trực theo thứ tự sau :

Gồm có :1- Kiến. 2- Trừ. 3- Mãn 4- Bình. 5- Định. 6- Chấp. 7- Phá. 8-Nguy. 9- Thành. 10- Thu. 11- Khai. 12- Bế.

Trực dùng để chỉ tên cho 12 tháng âm lịch, về sau chuyển hóa dùng để chỉ ngày tốt hay xấu. Vào Tiết lập xuân, vào lúc hoàng hôn chập tối, sao cán gáo còn gọi là Diêu quang tinh tức là sao đứng đầu trong hình cán gáo thuộc chùm sao Đại hùng tinh – Bắc Đẩu chỉ vào hướng Đông Bắc hợp với cung Dần, nên tháng Giêng lập xuân Kiến Dần gọi là trực Kiến vào ngày Dần. Tiết Kinh Trập tháng 2, sao cán gáo cũng đúng lúc hoàng hôn chỉ hướng Chính Đông hợp với cung Mão nên gọi tháng 2 Kiến mão Trực Kiến vào những ngày Mão. Tiết Thanh Minh tháng 3, sao cán gáo chỉ hướng Đông Nam hợp cung Thìn nên gọi tháng 3 Kiến Thìn, Trực Kiến vào những ngày Thìn, lần lượt quay vòng như vậy, sau 12 tháng trở lại tháng giêng Kiến Dần.

Chu kỳ quay hàng chi là 12 ngày, ngày trực cũng 12 ngày, nhưng vì tháng giêng Kiến Dần, tháng 2 Kiến Mão, nên mỗi tháng có hiện tượng 2 ngày liên tiếp cùng một trực, gọi là ngày Trùng Kiến. Bắt đầu từ ngày tiết đầu tiên của tháng nào thì theo trực của tháng đó.

Không phải Trực xấu là xấu mà phải xem Sinh Khắc với Mệnh và công việc để luận.