Giờ Lễ Nhà Thờ Mân Côi Hôm Nay / 2023 / Top 20 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 11/2022 # Top View | Xnko.edu.vn

Bài Giảng Lễ Đức Mẹ Mân Côi / 2023

LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI (Lm Giuse Đinh Tất Quý) (Ngày 07/10)

Ngày 07/10/1571, ĐGH Piô V đã truyền cho toàn thể Hội Thánh sốt sắng lần chuỗi Mân Côi để kêu xin Đức Trinh nữ Maria cứu giúp binh đoàn Công giáo đang chiến đấu với người Hồi giáo tại vịnh Lépante. Đức Mẹ đã nhậm lời, và binh đoàn Công giáo đã chiến thắng vẻ vang trong chính ngày 07/10 đó. Để muôn đời ghi nhớ ơn lành của Mẹ, Đức Giáo hoàng Grêgôriô XIII, đấng kế vị Đức Piô V đã thiết lập Lễ Mân Côi, lễ mà chúng ta long trọng cử hành hôm nay.

Mừng lễ hôm nay, không phải để kỷ niệm một chiến thắng quân sự vật chất, mà để chúng ta ý thức về một phương thế đạo đức hiệu nghiệm mà chính Đức Mẹ cũng như Giáo Hội luôn khuyến khích.

Trong tất cả những lần hiện ra với con cái loài người, Đức Mẹ luôn khuyến khích người ta hãy chuyên cần lần chuỗi Mân Côi, như ở Lộ Đức và ở Fatima.

Để thực thi ý muốn của Đức Mẹ, Giáo Hội cũng không ngừng cổ động, kêu gọi con cái hãy siêng năng lần hạt Mân Côi. Đức Giáo hoàng Piô IX nói: “Chúng con muốn được sự bình an trong tâm hồn, bình an trong gia đình và trong xứ sở… thì hãy hợp nhau ban tối để cùng nhau lần hạt Mân Côi”.

Đức Giáo hoàng Lêô XIII nói : “Cha mạnh dạn quả quyết rằng: Gia đình nào có truyền thống lần hạt Mân Côi hằng ngày, sẽ không bao giờ mất đức tin”.

Đức Giáo hoàng Piô XII rất tin tưởng vào phép mầu của tràng chuỗi Mân Côi, nên đã tuyên bố: “Không có một phương cách nào linh diệu hơn để tiếp nhận nhiều ơn lành của Chúa xuống cho gia đình, cho bằng lần hạt Mân Côi”.

Không chỉ bằng những lời khuyến khích suông, Giáo Hội còn ban nhiều ân xá cho những ai sốt sắng lần hạt Mân Côi, đặc biệt là:

– Ai lần chuỗi 50 trước Mình Thánh Chúa trong nhà thờ, nhà nguyện, bất cứ đọc một mình hay đọc chung với người khác, được hưởng nhờ một ơn đại xá.

– Lần chuỗi chung với nhau trong gia đình, hay trong các cộng đoàn, dù không phải trước Mình Thánh Chúa, cũng được hưởng một ơn đại xá.

Tại sao Hội Thánh lại hết sức khuyến khích và rộng rãi ban nhiều ân xá cho những ai lần chuỗi Mân Côi như vậy? Thưa, vì đó là kinh nguyện dựa trên nền tảng Thánh Kinh và mọi người đều có thể thực hành được. Linh mục Lacordaire, nhà giảng thuyết thời danh đã gọi “Chuỗi Mân Côi là bản tóm lược cuốn Phúc Âm”.

Chuỗi Mân Côi đầy đủ gồm 20 mầu nhiệm Vui – Sáng – Thương – Mừng. Và trong Tông thư Tràng hoa Mân Côi dâng kính Trinh nữ Maria mới đây, ĐGH Gioan Phaolô II đã đề nghị thêm 5 mầu nhiệm Sự Sáng, tức là 20 mầu nhiệm, gồm tóm tất cả những sự kiện chính yếu trong đời Chúa và Đức Maria. Từ khi Đức Mẹ được truyền tin cho đến khi Chúa Thánh Thần hiện xuống và Đức Mẹ được Chúa cho hồn xác lên trời và đặt làm Nữ Vương trên trời dưới đất.

Sau khi được Truyền tin, Đức Maria vội vã đi thăm bà Isave. Sau đó sinh con; rồi sau 40 ngày dâng con cho Thiên Chúa. Năm Chúa lên 12 tuổi, Mẹ và Thánh Giuse đã tìm thấy con sau ba ngày lạc mất trong đền thờ. Khi ra giảng đạo, trước hết là chịu phép rửa bởi Gioan ở sông Giorđan; dự tiệc cưới ở Cana; công bố Nước Trời kêu gọi sám hối; biến hình trên núi; lập Bí tích Thánh Thể. Sau khi lập Bí tích Thánh Thể, Chúa đi cầu nguyện và hấp hối trong vườn Cây Dầu. Sau đó bị bắt chịu đánh đòn, chịu đội mũ gai, chịu đóng đinh và chết trên Thánh giá. Được các môn đệ hạ xác chôn trong mồ. Sáng ngày thứ nhất trong tuần thì sống lại; 40 ngày sau khi sống lại lên trời; 10 ngày sau khi lên trời cử Chúa Thánh Thần xuống với các tông đồ. Đức Maria qua đời được đưa về trời cả hồn và xác, rồi được Thiên Chúa đặt làm Nữ Vương hoàn vũ. Đó là tóm lược tất cả cuốn Phúc Âm.

Kinh Mân Côi là một phương cách cầu nguyện rất hữu hiệu mà ai cũng có thể thực thi. Người già, người trẻ, thậm chí cả trẻ em nữa. Chúng ta có thể lần hạt mọi nơi: đi tàu xe, đi chợ, ở nhà thờ hay ở nhà; khi có giờ lần cả chuỗi 50, không có giờ thì lần 10, v.v…

Tuy nhiên, một điều cần lưu ý là chúng ta cần lần hạt sốt sắng, chứ không phải lần nhiều mà thiếu suy gẫm. Những kinh chúng ta đọc là những kinh trọng nhất trong đạo: Kinh Lạy Cha là kinh chính Chúa Cứu Thế đã dạy. Kinh Kính Mừng gồm lời chào của sứ thần Gabriel và lời ca tụng Đức Mẹ của bà Isave. Kinh Sáng Danh là lời tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi của Hội Thánh. Các mầu nhiệm phải suy gẫm là các mầu nhiệm trong đời Chúa Cứu Thế và Đức Mẹ. Ví dụ suy gẫm thứ hai mùa Vui, Đức Bà đi thăm bà Isave, chúng ta phải cố gắng bắt chước Đức Mẹ thực hiện đức yêu thương ngay trong gia đình, với bà con, với mọi người. Thứ hai mùa Mừng, Chúa Giêsu lên trời, chúng ta phải suy rằng cuộc đời này phải ăn thì phải làm lụng, buôn bán nhưng phải cố gắng nhớ đến mục đích đời này là để chuẩn bị về với Chúa đời sau, nên phải ăn ở lương thiện, tránh gian tham lỗi công bằng, v.v… Các mầu nhiệm khác cũng tương tự như thế. Đó là cách lần hạt hữu ích nhất.

Kinh Mân Côi có liên hệ gì với chúng ta ?

Cuộc đời của Chúa và Đức Mẹ cũng chẳng khác gì cuộc sống chúng ta. Chẳng thiếu những vui buồn lo lắng, bất trắc rủi ro như con cái hư hỏng, vợ chồng bất thuận, nghèo túng, bệnh tật, chết chóc… Chúng ta hãy bắt chước Đức Mẹ thưa vâng cách tin tưởng, cậy trông, phó thác hoàn toàn vào Chúa quan phòng. Hãy chạy đến với Mẹ khi gặp những hoàn cảnh khó khăn của cuộc đời. Chắc chắn Mẹ sẽ an ủi, nâng đỡ, vì chưa có ai chạy đến với Mẹ xin bầu chữa cứu giúp mà Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời.

Lạy Nữ Vương truyền phép Rất Thánh Mân Côi. Xin cầu cho chúng con.

Các Bài Suy Niệm Lễ Đức Mẹ Mân Côi / 2023

16. Cầu Nguyện Bằng Chuỗi Mân Côi – ĐC. Bùi TuầnTrong lịch phụng vụ, tháng 10 có tên là tháng Mân côi. Suốt tháng này, Hội Thánh khắp nơi hướng về Đức Mẹ một cách đặc biệt. Lòng sùng kính của dân Chúa đối với Đức Mẹ trong thời gian này mang một đặc điểm riêng. Đó là cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi.Mân côi chính là hoa hồng. Như thể, bằng chuỗi Mân côi, Hội Thánh trở thành một vườn hồng mênh mông, hương thơm sắc đẹp, dâng lên Mẹ hiền.Lịch sử chuỗi Mân côi là một hành trình dài. Hành trình đó mang nhiều gợi ý. Những gợi ý này có thể giúp chúng ta cầu nguyện bằng chuỗi Mân côi một cách sốt sắng, vừa hợp với truyền thống, vừa sát với thời sự.Chuỗi Mân côi đốt lên lửa mến.Lịch sử cho thấy kinh Mân côi được thành hình do động lực sùng kính Đức Mẹ. Người được nhắc tới nhiều trong lịch sử kinh Mân côi là thánh Đaminh, đấng sáng lập Dòng Giảng thuyết. Ngài qua đời năm 1221. Một số tài liệu quả quyết rằng chính Đức Mẹ đã trao cho thánh Đaminh chuỗi Mân côi. Xung quanh thánh Đaminh còn một số tu sĩ nhiệt thành, như tu sĩ Dominique dòng Chartreux thành Trèves, tu sĩ Alain de la Roche dòng Đaminh thành Lille.Các vị này đã có những đóng góp quan trọng. Tất cả các ngài đều là những tông đồ của Đức Mẹ. Với lòng xác tín, hăng hái, nhiệt thành, các ngài rao giảng, truyền bá kinh Mân côi. Trước hết là trong các cơ sở Dòng, sau là tại các giáo xứ của nhiều giáo phận Âu Châu.Phong trào đọc kinh Mân côi sau đó được tổ chức thành các hiệp hội. Các người trong hiệp hội liên đới với nhau bằng chia sẻ đời sống thiêng liêng. Nhận thấy phong trào kinh Mân côi đem lại nhiều kết quả lớn lao và mau lẹ cho đời sống đức tin, Toà Thánh đã công nhận, khuyến khích và ban nhiều ân xá.Năm 1475, tại Cologne, chính hoàng đế nước Đức là Fredéric III, hoàng hậu và hoàng tử đã xin ghi tên vào hội kinh Mân côi. Nhờ vậy, chuỗi Mân côi có thêm uy tín.Uy tín đó không phải là lý do để phong trào kinh Mân côi lan rộng. Lý do lan rộng chính là tính cách Kinh Thánh và bình dân của chuỗi Mân côi. Các lời kinh của chuỗi Mân côi đều được đúc kết từ Kinh Thánh. Các mầu nhiệm suy gẫm trong chuỗi Mân côi cũng được rút ra từ Kinh Thánh. Số 150 kinh Kính Mừng cũng là để nhớ lại số 150 thánh vịnh của Cựu Ước.Tuy nền tảng là Kinh Thánh, nhưng chuỗi Mân côi được sắp xếp một cách bình dị, dễ đọc, dễ hiểu, hợp với bình dân. Miệng đọc kinh, lòng suy gẫm, tay lần chuỗi hạt, đó là một hình thức đạo đức bình dân thấy có ở nhiều tôn giáo truyền thống như Phật giáo, Hồi giáo.Với hình thức đạo đức này, kinh Mân côi đã đốt lên lửa mến trong các tâm hồn. Nhiều tâm hồn trước kia nguội lạnh đã được ơn trở về.Chuỗi Mân côi thắp sáng niềm hy vọng cứu độ.Lịch sử cho thấy: Khi khấn cầu ơn nọ ơn kia, nhiều người đã dựa vào chuỗi Mân côi như một nguồn để tìm sức mạnh cậy trông.Năm 1571, trước cơn đe doạ đạo Chúa bị tàn phá, Đức Thánh Cha Piô V, đã truyền cho Hội Thánh cầu nguyện bằng chuỗi Mân côi, với hy vọng Chúa sẽ cứu. Khấn cầu đó đã được Chúa chấp nhận. Chiến thắng ở vịnh Lepante ngày 7 tháng 10 năm 1571 đã là cơ sở để Đức Thánh Cha thiết lập lễ Đức Mẹ Mân côi. Hằng năm cứ đến ngày 7 tháng 10, Hội Thánh đề cao chuỗi Mân côi như một nguồn hy vọng.Năm 1629, trước cơn dịch tả nguy hiểm lan rộng trên nước Ý, tu sĩ Timoteo Ricci đã lập ra chuỗi Mân côi liên tiếp. Thầy tính rằng: Mỗi năm có 8.760 giờ. Căn cứ vào đó, thầy làm ra 8.760 tấm vé. Mỗi vé ghi tháng, ngày, giờ. Rồi cho rút thăm. Ai được vé nào thì cam kết đọc chuỗi Mân côi tháng ngày giờ đó. Mục đích có ý xin ơn chết lành cho những người hấp hối, xin ơn trở lại cho những người tội lỗi, xin ơn bình an cho các dân tộc.Từ sáng kiến đó, phong trào kinh Mân côi liên tiếp được thành lập và lan rộng. Năm 1657, Đức Giáo Hoàng Alexandre VII chấp nhận phong trào đạo đức này, và ban cho nhiều ân xá.Năm 1826, trước nhu cầu truyền giáo cho các vùng xa xôi, bà Pauline Jaricot, thành Lyon, đã có sáng kiến lập ra phong trào “Kinh Mân côi sống”. Cứ 10 nguời thì thành một nhóm nhỏ. Mỗi người trong nhóm cam kết đọc 10 kinh Kính Mừng mỗi ngày. Hơn nữa, mỗi người trong nhóm sẽ tìm thêm 5 người. Năm người này cũng hứa đọc 10 kinh Kính Mừng mỗi ngày. Và cứ thế nhân lên số người đọc kinh Kính Mừng.Mỗi tháng, bà Pauline phổ biến cho các nhóm một bản suy gẫm Lời Chúa, hướng về truyền giáo.Đầu thế kỷ XX, trước tình hình suy giảm đức tin tại Pháp, cha Joseph Eyquem lập ra những hội Mân côi. Sinh hoạt của những người theo hội này cũng là đọc 10 kinh Kính Mừng mỗi ngày. Ngoài ra, họ họp nhau mỗi tháng một lần. Cuộc họp không tổ chức ở nhà thờ, nhưng ở nhà tư, lúc ở nhà này, khi ở nhà khác. Cuộc họp gồm đủ mọi thành phần. Những tín hữu bình thường, những người ly dị, những người rối vợ rối chồng, những người xa tránh các bí tích. Họ cầu nguyện, trao đổi, chia sẻ và giúp đỡ nhau vượt qua các thử thách.Nói chung, khi gặp những khó khăn nguy hiểm, cả trong đạo lẫn ngoài đời, người ta đã chạy lại với Đức Mẹ. Họ khẩn cầu Mẹ bằng chuỗi Mân côi. Và thực sự chuỗi Mân côi đã đem lại cho các tâm hồn những hy vọng lành thánh.Chuỗi Mân côi mở kho tàng trái Tim Đức Mẹ.Trước đây, chuỗi Mân côi được truyền bá bởi các thánh, và Hội Thánh. Nay, chính Đức Mẹ lên tiếng.Tại Fatima, khi hiện ra với ba trẻ, Phanxicô, Giacinta và Lucia, Đức Mẹ đã mang chuỗi Mân côi. Đức Mẹ cũng đã khuyên người ta hãy năng cầu nguyện kinh Mân côi.Tại Fatima, Lộ Đức và những nơi hành hương, chuỗi Mân côi ví như những chuỗi hoa hồng của các trái tim không ngừng dâng lên Đức Mẹ. Còn Đức Mẹ, thì luôn mưa những hoa hồng thiêng xuống cho các người chân thành cầu khấn. Hoa hồng nói đây là những ơn phúc phần hồn phần xác. Ơn phúc đủ loại, nhất là ơn sám hối, ơn trở về với Chúa, ơn đổi mới cuộc đời, ơn đi sâu vào Phúc Âm, ơn biết đón nhận thánh ý Chúa để trở thành cộng tác viên đắc lực của Đức Mẹ đồng công cứu chuộc.Các ơn Đức Mẹ ban qua chuỗi Mân côi phát xuất từ trái tim Đức Mẹ. Trái tim ấy đầy tình thương và cũng đã chịu nhiều đau đớn, để cùng với Chúa Giêsu cứu chuộc nhân loại bằng hy sinh trên thánh giá. Vì thế có thể nói, các ơn đó đến từ trên, và chảy vào trong nội tâm mỗi người. Với nhận thức đó, chúng ta hiểu ý nghĩa lời Đức Mẹ nói với Bernadette ở Lộ Đức: “Mẹ không hứa cho con hạnh phúc đời này, nhưng hạnh phúc đời sau”. Tuy nhiên, ngay ở đời này, những ai lần chuỗi Mân côi, cũng sẽ được Đức Mẹ thương ban ơn, cách này hay cách khác.Hiện nay, cuộc sống đang đặt ra nhiều vấn đề nan giải. Kinh Mân côi sẽ giúp chúng ta tìm được lối thoát. Lối thoát sẽ từ trên trái tim Đức Mẹ mà xuống và từ trong nội tâm ta mà ra. Nội tâm ta cầu nguyện sám hối. Trái tim Đức Mẹ sẽ làm chứng một cách sống động lời thiên thần đã nói với Đức Mẹ xưa: “Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” (Lc 1,37).

17. Vị Thánh Của Kinh Mân CôiĐaminh, vị thánh Giáo Hội mừng kính hôm nay, mở mắt chào đời năm 1170 bên Tây Ban Nha trong một gia đình quý tộc, nhưng ngay từ nhỏ, Đaminh đã tập quen sống hãm mình. Ngoài ra, Đaminh có tính khẳng khái, thích làm việc có hệ thống và chú ý đến việc trau dồi kiến thức.Khi làm linh mục, rồi kinh sĩ, Đaminh nổi bật về lòng ngay thẳng, hăng hái và tinh thần hy sinh. Ngài cảm thấy như được Chúa gọi đi để loan báo Tin Mừng cho các bộ lạc bên nước Nga, nhưng Đức Innocentê thứ 3 lại cử ngài đến hoạt động tại Toulouse bên Pháp, nơi những làn sóng lạc giáo đang làm lung niềm tin của nhiều người.Đaminh xác tín rằng: Lời giảng dạy phải đi đôi với cuộc sống. Vì thế, ngài đã lập một hội dòng, quy tụ các tu sĩ sống khó nghèo theo tinh thần Phúc Âm để có thể rao giảng, không chỉ bằng lời nói mà bằng cả cuộc sống của mình. Chính Đaminh đã là người đầu tiên làm gương về nếp sống ấy bằng cách đi chân không, ngủ dưới đất, ăn chay và sống bằng của bố thí.Vào năm 1216, Đức Hônôriô thứ 3 đã phê chuẩn dòng do cha Đaminh sámg lập mang tên “Dòng anh em giảng thuyết” thưo quy luật của thánh Augustinô, tức là dòng Đaminh ngày nay. Thiên Chúa chỉ dành cho cha Đaminh 5 năm vắn vỏi để chu toàn sứ mệnh của người gieo giống. Suốt thời gian này ngài đã rảo qua các nước Pháp, Italia và Tây Ban Nha để rao giảng và đã đưa nhiều người ly giáo trở về với Giáo Hội.Trong suốt cuộc sống, Đaminh đã nêu cao gương hy sinh và cầu nguyện. Ngoài ra, ngài còn truyền bá lòng sùng kính Đức Maria và kinh Mân Côi, vì thế, ngài đã thành lập một dòng nữ để giúp chị em sống theo tinh thần này.Cha Đaminh qua đời tại Bologna bên italia ngày 06/8/1221 và chỉ 13 năm sau, vào năm 1234, Đức Gregoriô thứ 9 tôn phong ngài lên bậc hiển thánh.Có một câu chuyện thuật lại giấc mơ của thánh Đaminh: Ngài thấy thế gian sắp bị án công thẳng của Thiên Chúa luận phạt, nhưng được cứu thoát nhờ lời cầu bàu của Đức Maria. Đức Mẹ chỉ cho Chúa Giêsu hai hình ảnh: một hình ảnh là chính Đaminh và hình ảnh kia là một người ăn mày quần áo rách tả tơi.Ngày hôm sau, trong lúc cầu nguyện trong nhà thờ, Đaminh thấy người ăn mày trong mộng xuất hiện, tiến đến gần, ôm chầm Đaminh và nói: “Anh là người đồng hành với tôi. Nếu chúng ta cùng sánh vai tiến bước, thì không quyền lực nào có thể thắng chúng ta”. Nhìn kỹ, Đaminh nhận ra người ăn mày đó chính là Phanxicô thành Assisi.Cuộc gặp gỡ này của hai vị sáng lập dòng vẫn được các tu sĩ Đaminh và Phanxicô mừng mỗi năm. Vào ngày lễ kính hai thánh nhân, họ cùng nhau dâng Thánh Lễ và sau đó ngồi vào bàn để chia sẻ với nhau những tấm bánh và những lý tưởng đã làm cho Giáo Hội trở nên phong phú trong việc sống theo tinh thần Phúc Âm trải qua 7 thế kỷ nay.Lý tưởng mà dòng Đaminh cũng như của các dòng khác không phải chỉ để chúng ta kính phục, nhưng cũng là để chúng ta noi gương. Các tu sĩ là những người tự nguyện sống trọn những lời khuyên của Phúc Âm qua ba lời khấn: khó nghèo, thanh tinh, vâng lời. Đó cũng là ba nhân đức mà mỗi người Kitô cũng phải thực hành tùy sức, tùy hoàn cảnh và địa vị của mình.18. Kinh Mân CôiVào thế kỷ mười ba, bèrối Albigeois nổi lên ở miền nam nước Pháp, gây nhiều thiệt hại cho Giáo hội. Và theo truyền thuyết, chính Đức Mẹ đã hiện ra và truyền dạy thánh Đa Minh phép lần lật Mân côi, như là một phương thế tuyệt điêu để cảm hóa bè rối. Và sự thật đã xảy ra đúng như thế. Chỉ sau một thời gian ngắn quảng bá việc lần chuỗi Mân côi, thánh Đa Minh đã dẫn đưa được 150.000 người theo bè rối trởvề cùng Giáo hội. Và đó chính là nguồn gốc của kinh Mân Côi.Tiếp đến, vào thế kỷ mười sáu, vua Thổ Nhĩ Kỳ đảm đạo quân Hồi giáo của mình xâm chiếm Âu Châu. Sau khi lấy được đảo Chypre và Creta, ông ngang nhiên tuyên bố sẽ cho ngựa ăn cỏ trong đền thờ thánh Phêrô. Trước sự tấn công như vũ bão, cũng như trước áp lực nặng nề ấy, các nước Âu châu đã phải liên kết với nhau. Đồng thời, Đức Giáo Hoàng đã truyền cho mọi người phải ăn chay, cầu nguyện và nhất là lần chuỗi Mân côi. Sau cùng, đạo quân Công giáo đã dành được chiến thắng tại vịnh Lépante. Để cám ơn Đức Mẹ và để kỷ niệm chiến thắng lịch sử này, Đức Thánh Cha Piô V đã thiết lập lễ kính Mẹ Mân Côi hôm nay. Và đó chính là nguồn gốc của lễ Mẹ Mân Côi.Rồi từ đó cho đến bây giờ, kinh Mân côi đã trở nên một việc đạo đức quen thuộc của người Công giáo. Vậy tại sao chúng ta lại ưa thích kinh Mân côi ? Phải chăng vì cỗ tràng hạt vừa nho nhỏ lại vừa xinh xắn ? Phải chăng vì kinh Kính mừng là một lời kinh vùa dễ đọc, lại vừa dễ thuộc, để rồi chúng ta có thể lần chuỗi ở mọi nơi và trong mọi lúc ? Phải chăng vì tình cảm của chúng ta thường dễ hướng tới người mẹ ? Phải chăng qua dòng thời gian, Mẹ đã nhiều lần hiện ra khuyên nhủ chúng ta hãy siêng năng lần hạt và hứa ban nhiều ơn lành qua việc đạo đức ấy ?Tất cả những lý do trên đều đúng nhưng còn mang nặng tính chất tình cảm. Nếu suy nghĩ, chúng ta sẽ thấy được ý nghĩa sâu xa và nội dung phong phú của kinh Mân Côi, khiến chúng ta càng yêu thích việc lần hạt nhiều hơn nữa.Thực vậy, là một sáng kiến đạo đức được Mẹ đưa ra, nên chuỗi Mân côi có một hình thức thật đơn sơ : một trăm năm mươi kinh Kính mừng, mười lăm kinh Lạy Cha và mười lăm sự việc được xoay quanh mười lăm đề tài suy gẫm cụ thế và dễ hiểu.Tuy hình thức đơn sơ, nhưng chuỗi Mân côi lại có được một nội dung phong phú. Thực vậy, kinh Lạy Cha và kinh Kính mừng là những kinh cao trọng nhất xuất phát từ Tin mừng. Còn những mầu nhiệm suy gẫm là những biến cố được rút tỉa từ cuộc đời của Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Chính vì thế, chúng ta có thể gọi kinh Mân côi là một cuốn Phúc âm được rút ngắn của người tín hữu.Vậy chuỗi Mân côi đem lại những hậu quả nào ?Cha Lacordaire nói :– Con đường bảo đảm nhất để về trời là con đường của các bà già, bởi vì các bà luôn có cỗ tràng hạt trong tay.Chính Mẹ, khi hiện ra tại Phatima, cũng đã nói :– Phanxicô sẽ được lên thiên đàng, nhưng phải lần hạt thật nhiều trước đã.Nếu chúng ta đọc và sống kinh Mân côi, thì kinh Mân côi sẽ là một bảo đảm cho phần rỗi của chúng ta. Tuy nhiên, ngay từ bây giờ, kinh Mân côi còn đem lại cho chúng ta nhiều an ủi và khích lệ, nhất là trong những giờ phút chúng ta gặp phải khổ đau và buồn phiền.Có một anh lính trở về từ thế giới ngục tù đã cho biết như sau: Chính chuỗi Mân côi đã giúp anh ta cầu nguyện và thánh hóa những khổ đau trong những tháng ngày đen tối ấy. Rồi anh ta kể tiếp :– Khi bị thương và nằm lại trên chiến trường, tôi đã lần hạt. Liền sau đó hai người bạn bên cạnh cũng muốn lần theo. Thế là tôi dứt cỗ tràng hạt làm ba mẩu, mỗi người một mẫu để cùng nhau lần chuỗi. Và mẫu chuỗi ấy, tôi vẫn còn lần nó cho đến bây giờ . Nó mãi mãi sẽ là một kỷ vật thân thương nhất trong cuộc đời của tôi. Hãy dâng lên Mẹ những cánh hồng thiêng liêng, đó là những lời kinh Mân côi sốt sắng để xin Mẹ nâng đỡ và phù trợ cho chúng ta luôn mãi.19. Suy Niệm của Nguyễn Văn NộiKinh Mân côi là bản tóm lược sứ điệp Tin MừngNgày 16 tháng 10 năm 2002, đúng vào ngày kỷ niệm năm thứ 25 triều đại Giáo hoàng, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã ban hành Tông Thư Kinh Mân Côi và công bố Năm Mân Côi là thời gian kể từ tháng 10 năm 2002 đến tháng 10 năm 2003. Vì thế mừng lễ Mẹ Mân Côi hôm nay, chúng ta phải có những tâm tình đặc biệt khi lắng nghe Lời Chúa, suy niệm và sống Mầu nhiệm Thiên Chúa nhập thể và Cứu độ bằng con đường thập giá.ĐÓN NHẬN & SỐNG SỨ ĐIỆP LỜI CHÚA1. Vai trò của Đức Maria trong công trình Nhập thể và Cứu độ của Con Một Thiên Chúa.Trong cả ba bài Thánh Kinh mà Giáo hội đọc hôm nay đều nói đến vai trò của Đức Maria trong công cuộc Nhập thể và Cứu độ của Đức Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa.Trong bài Công vụ Tông đồ, Thánh Luca chỉ đơn giản nhắc đến sự hiện diện của Đức Maria giữa các Tông đồ trước và sau biến cố Chúa Giêsu về Trời. Chúng ta có thể nghĩ mà không sợ sai rằng: Đức Maria cũng đã có mặt trên Núi Oliu với Chúa Giêsu và các Tông đồ và Mẹ cũng đã chứng kiến cảnh Con mình được rước lên trời như thế nào. Sau khi Chúa Giêsu biến khỏi tầm nhìn của mọi người thì Đức Maria cùng trở về nhà với các môn đệ yêu dấu của Con.Trong thư viết cho tín hữu thành Galát, Thánh Phaolô nhắc đến việc Con Một Thiên Chúa sinh ra bởi một phụ nữ. Như vậy thì Đức Maria đóng vai người mẹ của Đức Giêsu. Nhờ có Đức Giêsu cả nhân loại được ơn làm con Thiên Chúa, được gọi Thiên Chúa là Abba= Cha ơi, được làm kẻ thừa hưởng gia nghiệp của Chúa Kitô.Trong bài Phúc Am, thánh Luca tường thuật lại sự kiện xẩy ra cho Đức Maria. Sứ thần Thiên Chúa được sai đến để nói cho Đức Maria biết kế hoạch nhiệm mầu của Thiên Chúa: Đó là việc Chúa Cha muốn Con Một Người sẽ thụ thai làm người trong lòng Đức Maria. Chúa Cha không ép buộc mà chờ đợi sự chấp thuận của Đức Maria trong sự việc quan trọng này. Sau khi đã được sứ thần giải tỏa những khúc mắc chính đáng, Maria nói lời xin vâng: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”.2. Gương sáng của Đức Trinh Nữ Maria đáng chúng ta noi theo.Người giáo dân thường được khuyến khích noi gương bắt chước Đức Trinh Nữ Ma-ria trong việc thực hành các nhân đức của Người: tin, cậy, mến, trong sạch, khiêm nhường, khó nghèo v.v… Nhưng thiết nghĩ nhân đức lớn nhất của Đức Maria, nhân đức đáng chúng ta học cùng Mẹ nhất, chính là việc Người toàn trí toàn tâm chấp thuận chương trình hay kế hoạch của Thiên Chúa nơi Mẹ. Lời “xin vâng” là cao điểm của sự chấp thuận ấy. Lời “xin vâng” là bản tóm tất cả cuộc đời Mẹ. Với lời “xin vâng” Mẹ để cho Thiên Chúa hành động. Mẹ dâng cuộc đời Mẹ cho Thiên Chúa để Người thực hiện chương trình Cứu độ trần gian. Vì thế mà điều quan trọng nhất đối với mỗi người chúng ta là lắng nghe, khám phá ra ý định của Thiên Chúa về mình và chấp thuận thánh ý ấy và để cho Thiên Chúa hoạt động. Muốn được như thế thì chúng ta phải biết bỏ mình: ý riêng, kế hoạch, quan điểm v.v… của riêng mình và tán thành quan điểm, kế hoạch, thánh ý của Thiên Chúa. Sự thánh thiện Kitô giáo là thế!3. Mừng kính Đức Mẹ Mân Côi bằng năng đọc, suy niệm và sống Mầu nhiệm Mân Côi.Trong phần mở đầu Tông Thư Kinh Mân Côi, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã viết: “Kinh Mân côi kính Đức Trinh Nữ Maria…. Là một lời kinh được vô vàn các vị thánh yêu thích và được huấn quyền khuyến khích. Đơn sơ nhưng sâu sắc, lời kinh này vẫn là lời kinh có ý nghĩa lớn lao vào buổi hừng đông của Ngàn năm thứ ba này, vì mang lại hoa quả thánh thiện. Nó dễ dàng hòa vào cuộc hành trình thiêng liêng của đời sống Kitô hữu, đời sống này sau hai ngàn năm vẫn không đánh mất sự tươi trẻ của buổi ban đầu và cảm thấy được Thánh Thần Thiên Chúa lôi kéo chèo ra chỗ nước sâu (duc in altum) để một lần nữa loan báo và cả đến hô to lên rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa và là Đấng Cứu độ, là Đường, Sự Thật và Sự Sống (Ga 14,6), mục tiêu của lịch sử nhân loại và đích điểm mà các khát vọng của lịch sử và văn minh hướng về” (Hiến chế Mục vụ, 45).Kinh Mân côi, dầu rõ ràng gắn liền với Đức Maria, chủ yếu là một lời kinh lấy Đức Kitô làm trung tâm. Qua vẻ giản dị của các yếu tố, lời kinh có được chiều sâu của toàn bộ sứ điệp Tin Mừng mà ta có thể gọi là một bản tóm lược. Qua lời kinh ấy vang vọng lại lời kinh của Đức Maria, kinh Ma-gnificat ca ngợi việc nhập thể cứu chuộc đã khởi sự trong cung lòng trinh khiết của ngài. Với kinh Mân côi, dân Kitô giáo theo học tại ngôi trường của Đức Maria và được dẫn đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp trên khuôn mặt của Đức Kitô và kinh nghiệm chiều sâu thẳm tình yêu của Người. Qua kinh Mân côi các tín hữu lãnh nhận vô vàn ơn thiêng, hầu như qua chính đôi tay của Mẹ Đấng Cứu Thế” (số 1).Chúng ta hãy thực hiện những lời giáo huấn trên của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, để qua Kinh Mân Côi, chúng ta gặp chính Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa Cứu độ và để khi đọc và suy niệm Kinh Mân Côi, chúng ta ôn lại toàn bộ sứ điệp của Tin Mừng. Đời sống chúng ta sẽ được chan hòa ơn thiêng liêng và sự sống đời đời bên Chúa và Mẹ của chúng ta sẽ được bảo đảm.CẦU NGUYỆNLạy Thiên Chúa Cha toàn năng và yêu thương, chúng con cảm tạ Cha vì Cha đã thực hiện kế hoạch Cứu độ của Cha khi Cha chọn Đức Maria làm mẹ sinh ra Đức Giêsu Con Cha. Cha đã trân trọng sự ưng thuận của Đức Maria cũng như Cha luôn trân trọng sự cộng tác của chúng con. Xin Cha cho chúng con ơn biết noi gương bắt chước Đức Maria mà nói lời “xin vâng” với mọi ý định, mọi chương trình của Cha.Lạy Chúa Giêsu Kitô là Đấng đã sinh ra bởi một người phụ nữ là Mẹ Ma ria. Mẹ đã dâng cho Chúa cung lòng Mẹ để Chúa nhập thể làm người. Chúa đã ban cho Mẹ muôn vàn ơn phúc, mà ơn cao trọng nhất là ơn làm con Thiên Chúa và làm mẹ Đấng Cứu Thế. Xin Chúa Giêsu Kitô cũng ban cho chúng con ơn làm con Thiên Chúa, để cùng với Mẹ, suốt đời chúng con ngợi khen cảm tạ Thiên Chúa và sống tình con thảo với Chúa Cha.Lạy Chúa Thánh Thần là Đấng đã làm cho chương trình của Thiên Chúa được thực hiện nơi Trinh Nữ Maria. Xin Chúa Thánh Thần hãy thực hiện kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa cho chúng con và nơi chúng con.Lạy Mẹ Maria, lạy Mẹ Mân Côi, Mẹ là Đấng đã nói lời “xin vâng” với sứ thần để trở thành Mẹ Chúa Giêsu, Mẹ Đấng Cứu Thế, xin Mẹ cầu bầu cùng Thiên Chúa cho chúng oon ơn biết từ bỏ mình mà sống theo tinh thần, đường lối và thánh ý của Thiên Chúa. Amen.20. Maria Đấng đầy ân sủng – Phạm Ngọc NgônBài Tin mừng lễ Mân Côi hôm nay, Giáo hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm hình ảnh Đức Ma-ri-a trong bối cảnh của ngày Truyền Tin, khởi đầu cho mầu nhiệm Ngôi Hai Thiên Chúa hiện diện trong cung lòng Đức Nữ trinh, thực hiện chương trình Cứu chuộc nhân loại.Khác với việc truyền tin cho Da-ca-ri-a, diễn ra trong sự huy hoàng của Đền thờ Giê-ru-sa-lem, xảy ra trong phiên dâng hương Đền thờ của Tư tế Da-ca-ri-a để rồi chương trình của Thiên Chúa được thực hiện trước hết qua việc “Vị Tiên tri của Đấng Tối Cao” xuất hiện, loan báo Đấng Cứu thế sẽ đến; Sứ thần Gab-ri-el truyền tin cho Đức Ma-ri- a ở một nơi thật khiêm tốn trong “một thành xứ Ga-li-lê” trong gian nhà đơn sơ tại Na-za-rét. Đây là một khung cảnh tuyệt vời, trong đó mầu nhiệm cao siêu nhất lại sát cánh với sự nghèo khó trần trụi nhất.Trái với tôn ti thứ bậc thời đó, Đức Ma-ri-a được nêu tên đầu tiên như người nhận sứ điệp của Thiên Chúa. Thánh Lu-ca đã hai lần nhấn mạnh người thiếu nữ này là một trinh nữ. Từ Trinh nữ ở đây phải hiểu như thế nào?Trinh nữ tiếng Hy-lạp là Par-the-nos: chỉ mọi thiếu nữ mặc nhiên được coi là đồng trinh. Điều này càng được khẳng định cách vững chắc trước câu nói của Đức Me với sự thần: “Việc ấy xảy đến thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng?”“Đấng đẩy ân sủng” được coi là danh hiệu của Đức Mẹ, vì được Thiên Chúa đặt tên. Chúng ta thấy kiểu nói này chỉ gặp hai lần trong Kinh thánh (x. Hc 18,17; Ep 1,16) để chỉ đặc sủng của nhà vua và lòng sủng ái của người yêu. Đây chính là ân sủng và lòng ưu ái nhưng không mà Thiên Chúa đã dành cho mẹ Như vậy là, tôn danh cao quý mà Đức mẹ nhận được từ nơi Thiên Chúa một lần nữa cho thấy vai trò hết sức quan trọng của mẹ trong sức điệp Truyền tin cũng như trong suốt chiều dài lịch sử Cứu độ xuất phát từ thánh ý Thiên Chúa.Trước sứ điệp của sứ thần, chúng ta thấy là Đức Mẹ chỉ bối rối chứ không sợ hãi như trường hợp Da-ca-ri-a. Sự sợ hãi và nghi ngờ pha chút giễu cợt của Da-ca-ri-a đã làm cho ông trờ nên người câm trong suốt thời kỳ vợ ông mang thai. Trái lại, nơi Đức Ma-ri-a, chút bối rối thoáng qua để rồi Mẹ ra sức để tìm hiểu ý nghĩa của mầu nhiệm mà Mẹ vừa được Thiên sứ mạc khải một cách bất ngờ.Cũng như Da-ca-ri-a, Đức Mẹ cũng đặt vấn đề với Sứ thần nhưng khác với Da-ca-ri-a, Đức Mẹ không hoài nghi mà xuất phát từ lòng tin đi tìm ánh sáng. Câu hỏi của Đức Mẹ không gì khác hơn là nhằm đưa đến một mạc khải rõ ràng về Chúa Giê-su- Người mà Mẹ phải lãnh trách nhiệm cưu mang và sinh thành dưỡng dục.Tước hiệu “Con Thiên Chúa” là một tước hiệu mà Kinh thánh Cựu ước và thánh sử Lu-ca dùng để chỉ Đấng Mê-si- a, tức Chúa Giê-su. Điều này cho chúng ta thấy ngay từ đầu của việc truyền tin, Thiên Chúa – qua lời sứ thần- đã mạc khải nguồn gốc Thần linh cũng như mối quan hệ Phụ – Tử từ đời đời của Chúa GiêsuQua tiếng thưa “Xin vâng” của Đức Ma-ri-a cho chúng ta thấy đó chính là thái độ tin kính và mến yêu hơn là thái độ khiêm tốn, vì trong Kinh thánh, được làm tôi tớ Thiên Chúa là một vinh dự. Bằng niềm tin tưởng phó thác tuyệt đối vào thánh ý Thiên Chúa, Mẹ đã để cho Lời đó được thực hiện qua việc để Con thiên Chúa được trở nên Người giữa muôn muôn người.Sứ thần Gab-ri-el loan báo việc Chúa Giê-su sinh ra nhằm thực hiện hai lời tiên tri quan trọng đã được loan báo trong Cựu ước:– Lời thứ nhất của Isaia 7, 14 “Này đây một Trinh nữ sẽ thụ thai và sinh con, và ngài sẽ đặt tên cho con trẻ là Em-ma-nu-el”– Lời thứ hai là sấm ngôn của Na-than, Thiên Chúa tuyên bố cùng Đa-vid :”Đối với Ta, nó sẽ là Con… ngai vàng nó sẽ tồn tại mãi mãi. (x. 2 Sm 7,14tt)Mừng lễ Mân Côi hôm nay, mỗi người trong chúng ta hướng nhìn lên Đức Ma-ri-a như mẫu guơng để noi gương Mẹ, chúng ta biết lắng nghe và tuân hành thánh ý Chúa. Cũng như Mẹ và nhờ mẹ, chúng ta phó thác đường đời đầy gian lao vất vả cho Chúa, xin Người hướng dẫn và nâng đỡ chúng ta trong mọi sự ngõ hầu danh Chúa được tôn vinh.

Bóng Đá Hôm Nay Mấy Giờ? / 2023

Thứ hai, đó là khoảng thời gian người hâm mộ rảnh rỗi để đến sân hoặc bật ti-vi xem trực tiếp bóng đá qua truyền hình. Từ sáng đến chiều, hầu hết mọi người đều phải đi làm hoặc đi học. Chỉ có chiều tối mới là thời gian giải trí. Ngay cả ngày nghỉ cuối tuần, con người cũng có thói quen dậy muộn.

Tuy nhiên, vì trái đất hình tròn, quay quanh trục và quanh mặt trời nên thời gian trên thế giới không giống nhau. Thế nên mới sinh ra múi giờ và không phải mọi trận đấu bóng đá đều diễn ra cùng thời điểm.

Xem bóng đá cấp CLB qua các múi giờ trong ngày

Nếu xét trên góc độ một CĐV Việt Nam và vào giờ mùa Đông (giờ mùa Hè trừ đi 1 tiếng), bữa tiệc bóng đá cuối tuần sẽ bắt đầu vào khoảng 4-5h chiều (16-17h). Đó chính là thời điểm các trận đấu ở V.League diễn ra. Đến khoảng 19h đến 23h, bóng đá Ngoại hạng Anh chiếm sóng.

Tuy múi giờ và giờ sinh học tương đương, thậm chí muộn hơn các quốc gia lân cận và cũng sở hữu giải VĐQG hàng đầu như Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Italia nhưng Anh đã đi trước một bước với việc điều chỉnh giờ thi đấu lên sớm hơn để phục vụ khán giả châu Á, trong đó có Việt Nam. Dễ hiểu, nếu Ngoại hạng Anh để các trận đấu diễn ra theo truyền thống vào giờ tối muộn thì lúc đó tại Đông Á đã nửa đêm và đa số đều đã lên giường đi ngủ.

Đến tầm nửa đêm về sáng, người hâm mộ cuồng nhiệt có thể nán lại trước màn hình vô tuyến để theo dõi các giải Serie A, La Liga hay Ligue 1. Tuy cũng có những nỗ lực thay đổi để phục vụ khán giả Á Đông nhưng đa số các trận đấu ở giải đấu này vẫn diễn ra muộn hơn giờ sinh học của người châu Á. Ngay cả trận cầu El Clasico vốn đặc biệt thu hút sự quan tâm của tín đồ túc cầu giáo cũng hiếm khi diễn ra trước 23h, theo giờ Việt Nam.

Nếu rơi vào giữa tuần, bữa tiệc bóng đá bắt đầu muộn hơn, vào khoảng 1h sáng và thậm chí 3h sáng. Đó là khung giờ diễn ra các trận đấu tại Champions League và Europa League. Thường các trận đấu được tổ chức tại Đông Âu sẽ diễn ra vào lúc 1h còn Tây Âu là 3h. Trước đây hầu hết các trận đấu diễn ra theo khung giờ 2h45 nhưng hiện nay khung giờ này đều bị bỏ.

Xem bóng đá cấp ĐTQG qua các múi giờ trong ngày

Không diễn ra hàng tuần như bóng đá cấp CLB, bóng đá cấp ĐTQG thường là các sự kiện thể thao chu kỳ 4 năm, như EURO, World Cup, Confed Cup hay Copa America. Mỗi khi sự kiện như vậy diễn ra, người hâm mộ có thể nói trải qua những ngày tháng ăn bóng đá, ngủ bóng đá thâu đêm.

Trong đó, EURO hay World Cup thường diễn ra từ chiều tối đến đêm về sáng, còn Copa America bắt đầu từ thời điểm tinh mơ, do cách Việt Nam đúng nửa vòng trái đất, tương đương chênh nhau 12 múi giờ. Nếu ở Việt Nam là tinh mơ thì tại Nam Mỹ đang là chiều tối, dễ hiểu là vậy.

Nếu năm nào có thêm AFF Cup hay SEA Games, lễ hội bóng đá tại Việt Nam càng sôi động hơn nhưng theo cách khác. Bởi lẽ người hâm mộ chỉ tập trung theo dõi ĐTQG thi đấu 1 trận rồi tìm cách ăn mừng thâu đêm suốt sáng. Đó chính là đặc tính dân tộc thường thấy ở bất kỳ đất nước nào nếu ĐTQG thi đấu.

Giáo Xứ Đức Mẹ Mân Côi Bình Thuận: Mừng Lễ Thánh Vicentê / 2023

WGPSG — “Thánh Vicentê – vị thánh hay làm phép lạ”

Lễ Thánh Vicentê Phêriê theo lịch phụng vụ của Giáo hội là vào ngày 5/4 hằng năm. Nhưng theo lịch phụng vụ năm nay, ngày 5/4 là Chúa Nhật 1 Phục Sinh, nên lễ mừng kính thánh nhân đã được dời lại.

Lúc 18g00 thứ Năm, ngày 16/4/2015, cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Đức Mẹ Mân Côi Bình Thuận (TSN) đã long trọng mừng kính Thánh Vicentê Phêriê, bổn mạng của giáo khu Vicentê. Thánh lễ do cha chánh xứ Giuse Nguyễn Văn Thanh chủ sự.

Trước Thánh lễ, ngài đã cùng Hội đồng Mục vụ giáo xứ, các hội đoàn cùng đông đảo cộng đoàn cung nghinh tượng Thánh Vicentê Phêriê chung quanh khuôn viên giáo xứ rồi tiến vào thánh đường, với bài ca nhập lễ ca mừng thánh nhân của ca đoàn Cêcilia – ca đoàn thiếu nhi giáo xứ.

Bước vào Thánh lễ, cha chánh xứ Giuse có lời chào và lời chúc mừng bổn mạng đến quý ông, quý anh và các em thiếu nhi nam đã nhận Thánh Vicentê Phêriê làm quan thầy.

Trong bài giảng, cha chánh xứ Giuse chia sẻ với cộng đoàn về những nét đẹp nổi bật nơi con người, sự nghiệp và nhất là lòng yêu mến Thiên Chúa của Thánh Vicentê. Ngài hướng cộng đoàn nhìn lên tượng thánh nhân – được đặt bên trên cung thánh. Ngài nói: “Trước hết, chúng ta cùng thấy Thánh Vicentê mặc bộ áo của Hội dòng Thánh Đôminicô rất nổi tiếng, Ngài thật là trang trọng, xinh đẹp. Ngài là nhà giảng thuyết thông minh, bác học, là một vị thiên thần của sách Khải huyền, là một vị thánh hay làm phép lạ”. Bên cạnh đó, ngài cũng nhắc đến những vị thánh thông minh lỗi lạc, làm nhiều phép lạ của Hội dòng Phan Sinh.

Tiếp đến, ngài khắc họa chân dung thánh nhân cho cộng đoàn rõ: “Ta thấy Ngài có đôi cánh, trên đầu Ngài có ngọn lửa Chúa Thánh Thần, tay trái của Ngài chỉ xuống cuốn Lời Chúa, và tay phải chỉ lên trên trời – nơi cõi hạnh phúc muôn đời. Tất cả đã diễn tả ở trong sự nghiệp của Người.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, vị đại diện giáo khu Vicentê lên dâng lời tri ân đến cha chánh xứ, quý tu sĩ, quý chức, quý cộng đoàn đã đến hiệp dâng Thánh lễ cùng với giáo khu.

Thánh lễ kết thúc lúc 19g30. Trong niềm hân hoan, mọi người khấn xin Chúa, qua lời cầu bầu của Thánh Vicentê, biết học nơi thánh nhân bài học yêu mến Chúa Giêsu.