Xu Hướng 4/2023 # Giờ Kinh Tối Trong Gia Đình: Tối Thứ Bảy # Top 12 View | Xnko.edu.vn

Xu Hướng 4/2023 # Giờ Kinh Tối Trong Gia Đình: Tối Thứ Bảy # Top 12 View

Bạn đang xem bài viết Giờ Kinh Tối Trong Gia Đình: Tối Thứ Bảy được cập nhật mới nhất trên website Xnko.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

1. Làm Dấu Thánh Giá Nhân Danh Cha và Con, và Thánh Thần. Amen.

Đức Bà Maria. 2. Đọc Kinh Truyền Tin hoặc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng

Kinh Truyền Tin (đọc trong các Mùa Phụng Vụ, trừ Mùa Phục Sinh) Đức Chúa Trời sai Thánh Thiên Thần truyền tin cho Rất Thánh

Đ: Và Rất Thánh Đức Bà chịu thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. (Đọc 1 Kinh Kính Mừng).

Này tôi là tôi tá Đức Chúa Trời,Đ: Tôi xin vâng như lời Thánh Thiên Thần truyền. (Đọc 1 Kinh Kính Mừng).

Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời xin cầu cho chúng con.Đ: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lạy Chúa, chúng con xin Chúa ban ơn xuống trong linh hồn chúng con, là kẻ đã nhờ lời Thánh Thiên Thần truyền, mà biết thật Chúa Kitô là Con Chúa, đã xuống thế làm người, thì xin vì công ơn Con Chúa, chịu nạn chịu chết trên cây Thánh Giá, cho chúng con ngày sau khi sống lại, được đến nơi vinh hiển, cũng vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen. (Trong mùa Phục Sinh thì đọc Kinh Lạy Nữ Vương)

Lạy Nữ Vương Thiên đàng hãy vui mừng. Alleluia. Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng (chỉ đọc trong Mùa Phục Sinh)

Đ: Vì Đấng Mẹ đã đáng cưu mang trong lòng. Alleluia.

Người đã sống lại thật như lời đã phán hứa. Alleluia.Đ: Xin cầu cùng Chúa cho chúng con. Alleluia.

Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Maria, hãy hỉ hoan khoái lạc. Alleluia.Đ: Vì Chúa đã sống lại thật. Alleluia.

Lạy Chúa là Đấng đã làm cho thiên hạ được vui mừng quá bội, bởi Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Chúa, cùng là Chúa chúng con, đã sống lại ; xin vì Đức Nữ Đồng Trinh Maria là Thánh Mẫu Người, nguyện cầu cho chúng con được hưởng phúc vui vẻ hằng sống đời đời. Vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen.

Lạy Chúa là sự sáng linh hồn con, xin soi sáng cho con được biết mọi tội con đã phạm trong ngày hôm nay, hoặc lo, hoặc nói, hoặc làm điều gì lỗi nghĩa cùng Chúa. Con lại xin Chúa, vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, ban ơn cho con được ăn năn ghét tội, cùng dốc lòng chừa thật. Amen.

4. Kinh Dâng Mình Buổi Tối Lạy Chúa Giêsu yêu mến, con cám ơn Chúa đã ban cho con ngày hôm nay, được sống vui trong tình thương của Chúa./ Hôm nay, con cũng có nhiều điều làm phiền lòng Chúa./ Bây giờ con sắp đi ngủ, con xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm, con gởi cả linh hồn và xác con trong tay Chúa, xin Chúa thương gìn giữ con luôn được bình an, và được đẹp lòng Chúa.

Con cũng xin Chúa chúc lành cho mọi người trên thế giới, nhất là những người đã tin vào Chúa. Cách riêng, con cũng xin Chúa chúc lành cho ông bà, cha mẹ con, thầy cô, các anh chị em, và bạn bè của con, xin Chúa thương nhận lời con. Amen.

5. Kinh Ăn Năn Tội Lạy Chúa con, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời, chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự ; con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa, thì con sẽ lánh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.

Lạy Chúa con, con tin thật có một Đức Chúa Trời, là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết mà chuộc tội thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội Thánh dậy, thì con tin vững vàng, vì Chúa là Đấng thông minh, và chân thật vô cùng, đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen.

Lạy Chúa con, con trông cậy vững vàng, vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên Thiên Đàng, xem thấy mặt Đức Chúa Trời, hưởng phúc đời đời, vì Chúa là Đấng phép tắc và lòng lành vô cùng, đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen.

8. Kinh Kính Mến Lạy Chúa con, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa, thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.

9. Kinh Tin Kính Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Philatô, chịu đóng đanh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác ; xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại ; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng ; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.

10. Tung Hô Lời Chúa (Mùa Chay không hát Allêluia, có thể hát Bài “Lắng Nghe Lời Chúa” để thay thế). Allêluia ! Lời Chúa dẫn soi con đường đi. Allêluia ! Lời Chúa khác chi như giòng suối. Allêluia ! Lời Chúa bánh thiêng ban nguồn sống. Phúc cho người vui nghe, yêu mến gẫm suy Lời luôn. Allêluia.

11. Lời Chúa (Tin Mừng theo ngày): Suy niệm và cầu nguyện (tuỳ ý mỗi người)

Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường. Lạy Chúa Giêsu / chúng con xin dâng lên Chúa chục kinh thứ nhất Mùa Vui này / để tôn vinh Mầu Nhiệm Nhập Thể của Chúa./ Chúng con nài xin Chúa vì Mầu Nhiệm này/ và vì lời cầu bầu của Mẹ Thánh Chúa / ban cho chúng con được biết ở rất khiêm nhường trong lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh).

Xin Chúa đổ ơn phúc của Mầu Nhiệm Nhập Thể, xuống trên linh hồn chúng con / làm cho chúng con sống thật sự khiêm nhường.

: Đức Bà đi viếng Bà Thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người. Lạy Chúa Giêsu / chúng con xin dâng lên Chúa chục kinh thứ hai Mùa Vui này / để kính nhớ việc Đức Maria – Mẹ Rất Thánh của Chúa/ đi thăm bà Isave là chị họ của Mẹ./ Xin Chúa vì Mầu Nhiệm này / và vì lời Đức Mẹ cầu bầu / ban cho chúng con một đức bác ái toàn hảo đối với tha nhân.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh).

Xin Chúa đổ ơn phúc của Mầu Nhiệm thăm viếng xuống đầy lòng chúng con / để chúng con sống đức bác ái đích thực.

: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn. Lạy Hài Nhi Giêsu đáng tôn thờ / chúng con xin dâng lên Chúa chục kinh thứ ba Mùa Vui này / để tôn vinh sự Chúa sinh ra khó nghèo tại Bêlem./ Vì Mầu Nhiệm Giáng Sinh của Chúa/ và vì lời Đức Mẹ cầu bầu / xin Chúa cho chúng con thoát khỏi những ham mê của cải thế gian / biết yêu mến sống thanh bần, và yêu thương những người nghèo khó.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh).

Xin Chúa đổ ơn phúc của Mầu Nhiệm Giáng Sinh xuống đầy lòng chúng con / giúp chúng con biết yêu mến tinh thần nghèo khó.

: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy. Lạy Chúa Giêsu / chúng con xin dâng lên Chúa chục kinh thứ bốn Mùa Vui này / để kính nhớ việc Mẹ Maria dâng Chúa trong Đền Thờ./ Xin Chúa vì Mầu Nhiệm này / và vì lời Đức Mẹ cầu bầu / ban cho chúng con được ơn khôn ngoan / và biết sống thanh sạch từ trong con tim đến ngoài thân xác.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh).

Xin Chúa đổ ơn phúc của Mầu Nhiệm Thánh Tẩy xuống đầy lòng chúng con / giúp chúng con sống khôn ngoan và trong sạch tinh tuyền.

: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn. Lạy Chúa Giêsu / chúng con xin dâng lên Chúa chục kinh thứ năm Mùa Vui này / để kính nhớ việc sau ba ngày lạc mất Chúa / Đức Mẹ đã tìm thấy Ngài trong Đền Thờ, ở giữa những vị luật sĩ thông thái./ Xin Chúa vì Mầu Nhiệm này, và vì lời Đức Mẹ cầu bầu / ban cho chúng con ơn thống hối ăn năn, cải thiện đời sống / ban cho những anh em rối đạo, những anh em ly giáo, những kẻ thờ tà thần / được ơn trở về với Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh).

Xin Chúa thương xót chúng con.Đức Mẹ là Mẹ Hội Thánh.Đức Bà là gương nhân đức. 13. Kinh Cầu Đức Mẹ

* Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.* Thưa: Cầu cho chúng con.* Thưa: Cầu cho chúng con. Đức Bà là tòa Đấng Khôn Ngoan.* Thưa: Cầu cho chúng con. Đức Bà yên ủi kẻ âu lo.* Thưa: Cầu cho chúng con. Đức Bà phù hộ các giáo hữu.* Thưa: Cầu cho chúng con. Nữ Vương các Thánh Thiên Thần.* Thưa: Cầu cho chúng con. Nữ Vương các Thánh Tổ Tông.* Thưa: Cầu cho chúng con. Nữ Vương các Thánh Tiên Tri.* Thưa: Cầu cho chúng con. Nữ Vương các Thánh Tông Đồ.* Thưa: Cầu cho chúng con. Nữ Vương các Thánh Tử vì Đạo.* Thưa: Cầu cho chúng con. Nữ Vương các Thánh hiển tu.* Thưa: Cầu cho chúng con. Nữ Vương các Thánh Đồng Trinh.* Thưa: Cầu cho chúng con. Nữ Vương các Thánh Nam cùng các Thánh Nữ.* Thưa: Cầu cho chúng con. Nữ Vương chẳng hề mắc tội tổ tông.* Thưa: Cầu cho chúng con. Nữ Vương linh hồn và xác lên trời.* Thưa: Cầu cho chúng con. Nữ Vương truyền phép Rất Thánh Mân Côi.* Thưa: Cầu cho chúng con. Nữ Vương ban sự Bình An.* Thưa: Cầu cho chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.* Thưa: Chúa tha tội chúng con. Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.* Thưa: Chúa nhậm lời chúng con. Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.* Thưa: Chúa thương xót chúng con.

Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con. Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

LỜI NGUYỆN: Chúng con đội ơn Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, chúng con trông cậy Đức Bà là Chúa bầu chúng con. Xin cho chúng con biết lòng Đức Mẹ yêu dấu con mọn này còn ở dưới thế cách xa mặt Mẹ. Đức Chúa Giêsu xưa xuống thế gian, chẳng bỏ loài kẻ có tội, lại liều mình chịu nạn chịu chết vì hết cả và loài người ta. Đức Mẹ cũng một lòng theo con như vậy. Mẹ ôi, khoan thay, nhân thay, chớ trở mặt đi mà chẳng nhìn chúng con. Xin Đức Mẹ thương xem yên ủi dạy dỗ chúng con. Con cậy Mẹ có phép tắc nhiều trên hết Thiên Thần cùng trên hết các Thánh. Chúng con còn ở dưới thế này như kẻ đi biển cả vậy. Đức Mẹ là như ngôi sao chính ngự ở trời bên Bắc vậy. Xin Đức Mẹ dẫn đàng cho chúng con được theo, kẻo phải xiêu chìm sa hỏa ngục vô cùng. Chúng con trông Đức Mẹ cho chúng con ngày sau được vào cửa Thiên Đàng xem thấy mặt Đức Chúa Giêsu, cùng mặt Đức Mẹ, được chịu muôn muôn sự phúc gồm hết mọi sự tốt lành chẳng hay hết chẳng hay cùng. AMEN.* Thưa: Cầu cho chúng con. Đức Bà làm cho chúng con vui mừng.* Thưa: Cầu cho chúng con. Đức Bà là Đấng trọng thiêng.* Thưa: Cầu cho chúng con. Đức Bà là Đấng đáng tôn trọng.* Thưa: Cầu cho chúng con. Đức Bà là Đấng sốt mến lạ lùng.* Thưa: Cầu cho chúng con. Đức Bà như hoa hường mầu nhiệm vậy.* Thưa: Cầu cho chúng con. Đức Bà như lầu đài Đavid vậy.* Thưa: Cầu cho chúng con. Đức Bà như tháp ngà báu vậy.* Thưa: Cầu cho chúng con. Đức Bà như đền vàng vậy.* Thưa: Cầu cho chúng con. Đức Bà như hòm bia Thiên Chúa vậy.* Thưa: Cầu cho chúng con. Đức Bà là cửa Thiên Đàng.* Thưa: Cầu cho chúng con. Đức Bà như sao mai sáng vậy.* Thưa: Cầu cho chúng con. Đức Bà cứu kẻ liệt kẻ khốn.* Thưa: Cầu cho chúng con. Đức Bà bàu chữa kẻ có tội.* Thưa: Cầu cho chúng con. Đức Mẹ đầy lòng thương xót.* Thưa: Cầu cho chúng con. Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa.* Thưa: Cầu cho chúng con. Đức Mẹ là lẽ cậy trông.* Thưa: Cầu cho chúng con. Đức Mẹ cực thanh cực tịnh.* Thưa: Cầu cho chúng con. Đức Mẹ cực tinh cực sạch.* Thưa: Cầu cho chúng con. Đức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng.* Thưa: Cầu cho chúng con. Đức Mẹ chẳng vướng bợn nhơ.* Thưa: Cầu cho chúng con. Đức Mẹ rất đáng yêu mến.* Thưa: Cầu cho chúng con. Đức Mẹ cực mầu cực nhiệm.* Thưa: Cầu cho chúng con. Đức Mẹ chỉ bảo đành lành.* Thưa: Cầu cho chúng con. Đức Mẹ sinh Chúa tạo thiên lập địa.* Thưa: Cầu cho chúng con. Đức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế.* Thưa: Cầu cho chúng con. Đức Nữ cực khôn cực ngoan.* Thưa: Cầu cho chúng con. Đức Nữ rất đáng kính chuộng.* Thưa: Cầu cho chúng con. Đức Nữ rất đáng ngợi khen.* Thưa: Cầu cho chúng con. Đức Nữ có tài có phép.* Thưa: Cầu cho chúng con. Đức Nữ có lòng khoan nhân.* Thưa: Cầu cho chúng con. Đức Nữ trung tín thật thà.* Thưa: Cầu cho chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.* Thưa: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.* Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con. Chúa Kitô nghe cho chúng con.* Thưa: Chúa Kitô nhận lời chúng con. Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật.* Thưa: Thương xót chúng con. Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật.* Thưa: Thương xót chúng con. Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật.* Thưa: Thương xót chúng con. Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.* Thưa: Thương xót chúng con.

Rất Thánh Đức Bà Maria.* Thưa: Cầu cho chúng con. Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời.* Thưa: Cầu cho chúng con. Rất Thánh Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh.* Thưa: Cầu cho chúng con. Đức Mẹ Chúa Kitô.* Thưa: Cầu cho chúng con.

Đức Bà nâng đỡ di dân.

14. Kinh Lạy Nữ Vương Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con, con cháu E-và ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà; Chúng con ở nơi khóc lóc, than thở, kêu khấn Bà thương. Hỡi ôi ! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, Con lòng Bà gồm phúc lạ.

Ôi khoan thay ! nhân thay ! dịu thay ! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.

15. Kinh Dâng Mình Buổi Tối Lạy Chúa Giêsu yêu mến, con cám ơn Chúa đã ban cho con ngày hôm nay, được sống vui trong tình thương của Chúa./ Hôm nay, con cũng có nhiều điều làm phiền lòng Chúa./ Bây giờ con sắp đi ngủ, con xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm, con gởi cả Linh hồn và xác con trong tay Chúa, xin Chúa thương gìn giữ con luôn được bình an, và được đẹp lòng Chúa.

Con cũng xin Chúa chúc lành cho mọi người trên thế giới, nhất là những người đã tin vào Chúa. Cách riêng, con cũng xin Chúa chúc lành cho ông bà, cha mẹ con, thầy cô, các anh chị em, và bạn bè của con, xin Chúa thương nhận lời con. Amen.

16. Kinh Dâng Mình Cho Trái Tim Vẹn Sạch Đức Maria Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ hay thương xót / là Nữ Vương Trời đất, là nơi ẩn náu của những kẻ tội lỗi./ Chúng con dâng mình cho Trái Tim Vẹn Sạch Người./ Chúng con dâng cho Người trái tim chúng con, linh hồn chúng con, gia đình chúng con, và hết mọi sự thuộc về chúng con./ Để cho việc hiến dâng này được thực sự hữu hiệu và bền vững / hôm nay chúng con xin tuyên xưng lại, những điều chúng con đã thề hứa khi chịu phép Rửa tội và phép Thêm sức./ Chúng con cam đoan sẽ sống làm người Công Giáo tốt, trung thành với Chúa, với Giáo Hội, với Đức Thánh Cha./ Chúng con sẽ rước Mình Thánh Chúa, lần hạt Mân Côi, sùng kính ngày Thứ Bảy đầu tháng, và nhất là làm việc giúp kẻ tội lỗi ăn năn trở lại.

Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Maria, chúng con lại xin hứa thêm với Người, chúng con sẽ sốt sắng tôn sùng Người, để nhờ sự dâng mình cho Trái Tim Vẹn Sạch Người, và nhờ ơn Người cầu bầu, nước Chúa sẽ mau trị đến trong thế gian này. Amen.

17. Kinh Dâng Gia Đình Cho Đức Mẹ Lạy Trái Tim Đồng Trinh Maria là gương mẫu cho các gia đình. Chúng con hết dạ trung thành dâng cho Mẹ gia đình chúng con. Mọi người, mọi của, mọi sự phiền sầu đau khổ, sự sống, sự chết. Xin Mẹ là Nữ Vương chỉ huy gia đình nhỏ bé này:

– Gia đình con muốn noi gương gia đình Nazarét. – Gia đình con xin cho danh Mẹ cả sáng. – Gia đình con xin cho nước Mẹ trị đến. – Gia đình con xin hoàn toàn vâng theo ý Mẹ. – Gia đình con xin Mẹ ban cho hằng ngày dùng đủ. – Gia đình con xin Mẹ ban cho trên thuận dưới hòa, con cái hiếu thảo, vợ chồng thương nhau. – Gia đình con xin Mẹ chớ để một ai sa Hỏa ngục. – Gia đình con khi lầm than vất vả, xin Mẹ ban sức phấn khởi vui tươi. – Gia đình con khi có ai qua đời, bệnh hoạn, xin Mẹ ban ơn vui lòng chịu khó. – Gia đình con khi có người khô khan mất nết, xin Mẹ ban ơn thay dạ đổi lòng. – Gia đình con khi có con trẻ mới sinh, xin Mẹ nhận lấy giữ gìn coi sóc. – Gia đình con khi có thanh thiếu niên bước vào tuổi trưởng thành, xin Mẹ hướng dẫn qua những gian nguy. – Gia đình con khi có kẻ đi kết hôn, xin Mẹ giữ gìn trong sạch. – Gia đình con khi có người đi vắng, xin Mẹ duy trì tình thân ái. – Gia đình con khi có ai được Chúa gọi đi tu, xin Mẹ giúp vâng ơn Chúa đến cùng. – Gia đình con xin nguyền không trái phép công bìnhĐáp: Cho con giữ trọn lời nguyền. (Câu nào cũng thưa như vậy).

– Gia đình con xin nguyền không dám dâm ô. – Gia đình con xin nguyền không dám hằn thù ghen ghét. – Gia đình con xin nguyền thi hành ba mệnh lệnh Fatima – Gia đình con xin nguyền trung tín với lễ dâng gia đình này, khuya sớm quây quần dưới bóng Mẹ lành.

Lạy Nữ Vương gia đình / Mẹ ở đây với chúng con / vui buồn sướng khổ/ Mẹ con cùng nhau chia sẻ / xa Mẹ chúng con biết trông cậy ai / đời chúng con gian nan khổ sở lắm / gia đình chúng con long đong tối ngày / Nhưng có Mẹ ở bên chúng con / chúng con thấy quên hết ưu phiền / vui sống qua kiếp lưu đầy / mong ngày sau sung sướng cùng Mẹ muôn đời trên Thiên Đàng. Amen.

18. Kinh Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ Hỡi những tâm hồn đền tạ / hãy lắng nghe những tiếng đau khổ của Trái Tim Mẹ / đang thiết tha kêu gọi các con cái Người. Hỡi các con / Trái Tim Mẹ đã tan nát vì đau khổ/ và còn đau khổ hơn nữa / vì những tội tệ bạc của loài người./ Hỡi các con vì thương Mẹ / chúng con hãy dâng mình hy sinh / để đền thay những tội bội bạc ấy.Chúng con xin dâng mình để đền thay những tội bội bạc ấy.

Hỡi các con / Trái Tim Mẹ bị muôn gai nhọn xâu xé / vì loài người ăn ở ngạo mạn / ham mê tiền tài, sắc dục / ít là chúng con hãy cố yên ủi Mẹ. Đáp: Chúng con dốc lòng yên ủi Trái Tim Mẹ.

Trái Tim Mẹ buồn phiền đến nỗi chết / vì những kẻ đã dâng mình cho Mẹ / lại quay đầu phản bội / chúng con hãy vững chí đừng khi nào bỏ Mẹ. Đáp: Chúng con thà chết, không hề lìa bỏ Mẹ.

Trái Tim Mẹ buồn phiền đến nỗi chết / vì những lời Mẹ nhắn nhủ bị người đời bác bỏ / mà giáo dân thì hững hờ / ít là chúng con hãy trung thành cùng Mẹ. Đáp: Chúng con xin trung thành cùng Mẹ.

Kìa Chúa đã bị xúc phạm lắm rồi / để ngăn tay Chúa đừng dùng quyền oai nộ / chúng con hãy nghe những lời Mẹ nhắn nhủ. Đáp: Chúng con sẵn sàng vâng lời Mẹ.

Để cứu thế gian khỏi tội lỗi / được bình an, chúng con hãy cải thiện đời sống. Đáp: Chúng con xin hết sức sửa mình.

Để cứu thế gian khỏi tội lỗi / được bình an, chúng con hãy siêng năng lần hạt Mân Côi. Đáp: Chúng con xin lần hạt mọi ngày.

Để cứu thế gian khỏi tội lỗi được bình an/ chúng con hãy đền tạ Trái Tim Mẹ. Đáp: Chúng con quyết sống cuộc đời đền tạ.

Lạy Mẹ nhân lành / xin lắng nghe tiếng thiết tha con nguyện xin. Đáp: Xin lắng nghe tiếng thiết tha con nguyện xin

Lạy Mẹ nhân lành / xin xuống muôn ơn cho hồn xác chúng con. Đáp: Xin xuống muôn ơn cho hồn xác chúng con.

Lạy Mẹ nhân lành / xin ban cho gia đình chúng con được bình an, và đạo đức sốt sắng. Đáp: Xin ban cho gia đình chúng con được bình an, và đạo đức sốt sắng.

Lạy Mẹ nhân lành / xin cho Đức Giáo Hoàng, các Giám Mục, các Linh mục, các bậc tu trì được nên thánh. Đáp: Xin cho Đức Giáo Hoàng, các Giám mục, các Linh mục, các bậc tu trì được nên thánh.

Lạy Mẹ nhân lành / xin cho các thanh niên được mạnh mẽ trong đức tin / cho các phụ nữ yêu mến đức trong sạch / và hết thảy các giáo hữu được ăn ở đạo đức.

Đáp: Xin cho các thanh niên được mạnh mẽ trong đức tin / cho các phụ nữ yêu mến đức trong sạch / và hết thảy các giáo hữu được ăn ở đạo đức.

Lạy Mẹ là Nữ Vương quyền phép / Mẹ đã tỏ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ cho thế gian./ Xin Mẹ hãy làm cho mọi người nhận biết, và tôn sùng trái tim Mẹ. Đáp: Xin hãy làm cho mọi người nhận biết, và tôn sùng Trái Tim Mẹ.

Lạy Mẹ là Nữ Vương quyền phép / xin hãy làm cho Trái Tim Mẹ toàn thắng trong lòng chúng con / và trên thế giới này, hầu dọn đường cho cuộc toàn thắng của Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu – Con Mẹ.

Đáp: Hầu dọn đường cho cuộc toàn thắng của Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu, Con Mẹ.

Chúc tụng, ngợi khen, cảm mến Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Đồng Trinh Maria / cùng Trái Tim Con Cực Thánh Người / bây giờ và đời đời. Amen.

19. Lời Nguyện Cứu Giúp Luyện Ngục

Lạy Cha hằng hữu – con xin dâng lên Cha Máu Cực Thánh của Người Con Chí Thánh Cha / là Đức Giêsu / hiệp cùng với các Thánh Lễ được cử hành trên khắp cả thế giới ngày hôm nay / để cầu:

Giờ Kinh Nguyện Giỗ Gia Đình

: Kinh Chúa Thánh Thần: Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngôi thánh đường. Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe lời con thiết tha. Tình thương mến ấp ủ con ngày đêm, nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng.KinhTin : Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người chịu nạn chịu chết mà chuộc tội thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội Thánh dậy thì con tin vững vàng vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen.

Kinh Cậy Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời, vì Chúa là đấng phép tắc và lòng lành vô cùng đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen.

Kinh Mến Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.

KinhĂn Năn Tội Lạy Chúa, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự; con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.

Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi.ĐK: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

Bài đọc: Lời Chúa trong sách Khôn Ngoan

(15) Người công chính sẽ sống muôn đời. Họ sẽ được Ðức Chúa ân thưởng và được Ðấng Tối Cao hằng quan tâm săn sóc.(16) Quả vậy, họ sẽ lãnh nhận triều thiên vinh quang dành cho bậc vương giả, và ngọc miện rực rỡ chói ngời từ bàn tay Ðức Chúa. Vì họ sẽ được tay hữu Người phù hộ và cánh tay Người như khiên thuẫn chở che.Đó là Lời Chúa

Al-le-lu-ia! Al-le-lu-ia! Chúa phán ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta sẽ không chết đời đời.

Thấy đám đông, Ðức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên.(2) Người mở miệng dạy họ rằng:(3)“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.(4) Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Ðất Hứa làm gia nghiệp.(5) Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.(6) Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.(7) Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.(8) Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.(9) Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.(10) Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.(11) Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hạivà vu khống đủ điều xấu xa.(12) Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Đó là Lời Chúa

Anh chị em thân mến, Chúa đã phán những ai tin vào Ngài sẽ chẳng bao giờ chết . Trong ngày Lễ giỗ của linh hồn… hôm nay, chúng ta cùng hiệp dâng lên Thiên Chúa những lời nguyện xin:

1/ Lạy Chúa, Chúa đã phán những ai tin vào Ngài sẽ chẳng bao giờ chết, xin Chúa đoái thương đến linh hồn…trong ngày Lễ giỗ hôm nay, khi còn sống là những người đã tin và rước Mình Máu Thánh Chúa làm của nuôi linh hồn, xin cho linh hồn…sớm được hưởng phúc trường sinh muôn đời nhờ ơn cứu độ và lòng thương xót của Chúa. Chúng con cầu xin Chúa.

2/ Lạy Chúa, Chúa phán rằng: “Ai xin thì sẽ được, ai gõ thì sẽ mở cho”, trong ngày Lễ giỗ hôm nay chúng con hiệp nhau cầu nguyện, và tạ ơn Chúa thay cho linh hồn…, xin Chúa đoái thương nhận những lời cầu xin chân thành của chúng con. Chúng con cầu xin Chúa.

3/ Lạy Chúa, Chúa là Đấng từ bi và nhân hậu, chậm bất bình và rất mực khoan nhân, xin Chúa thứ tha những lỗi lầm, tội lỗi mà linh hồn…đã vấp phạm khi còn sống trên đời. Xin Chúa sớm đưa linh hồn…mà chúng con cầu nguyện hôm nay về hưởng nhan thánh Chúa. Chúng con cầu xin Chúa.

4/ Lạy Chúa, xin Chúa chúc phúc cho gia đình, họ hàng chúng con đang hiện diện nơi đây cầu nguyện cho linh hồn… Xin cho chúng con được sức mạnh, niềm tin vào Chúa Giêsu Phục Sinh, để cuộc đời của chúng con luôn là những tấm gương tỏa sáng. Chúng con cầu xin Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, việc Chúa Phục sinh từ cõi chết là một đảm bảo cho cuộc sống đời sau của chúng con. Xin Chúa nhận những lời cầu xin chân thành của chúng con. Xin cho linh hồn… sớm được chung hưởng vinh phúc trên trời với Chúa. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

Kinh nguyện giỗ: Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, xưa bởi trời mà xuống thế gian ba mươi ba năm, cùng chịu những sự thương khó cho các linh hồn thiên hạ được rỗi thì rầy chúng con xin Cha rất nhân lành vô cùng, xin tha phần phạt cho linh hồn… mà chúng con cầu nguyện hôm nay, hoặc còn giam nơi lửa luyện tội, thì xin mở cửa tù rạc ấy cho ra, mà đem lên chốn hưởng mọi sự vui thật là nước Thiên Đàng. Vì công nghiệp Chúa con đã chịu nạn chịu chết vì chúng con. Amen.

Kinh Đức Thánh Micae: Lạy ơn Đức thánh Micae là tổng lãnh thiên thần rất mạnh mẽ, chúng con xin Người hằng thương nhớ đến chúng con liên mà cầu xin Đức Chúa Trời ban sức cho chúng con được giữ đạo nên. Chúng con xin Đức thánh Micae cầu cho chúng con. Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa. Lạy ơn Đức Chúa trời thượng trí vô cùng, đã chia các việc ra cho các Thiên thần có thứ tự lạ lùng, thì chúng con xin Đức Chúa Trời thương cho các đấng thiên thần hằng chầu chực Đức Chúa Trời ở trên trời coi sóc, gìn giữ chúng con đang khi còn sống ở thế gian. Vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

Lạy Nữ Vương Mẹ nhân lành làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con, con cháu E-và ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà; Chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khấn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé m ắ t thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, Con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay! nhân thay! dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.

Kinh Cám ơn Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây Thánh Giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con đêm nay (tối thì đọc: ngày hôm nay) được mọi sự lành; lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các Thánh ở trên nước thiên đàng cám ơn Đức Chúa Trời thế nào, thì con cũng hợp cùng các Thánh mà dâng cho Chúa con cùng cám ơn như vậy. Amen.

Chúng con trông cậy Rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng.

– Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu. + Đáp: Thương xót chúng con. – Lạy Trái Tim cực thanh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.+ Đáp: Cầu cho chúng con.

– Lạy ông Thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. + Đáp: Cầu cho chúng con.

Chiêu Trò ‘Tranh Tối Tranh Sáng’ Đánh Lừa Thị Giác Trong Thế Giới Đồ Cổ

Sau nhiều ngày thuyết phục với lý do “rút kinh nghiệm cho người khác”, anh Nguyễn Văn Tuấn, một kiến trúc sư đã đồng ý chia sẻ chuyện bị lừa mua đồ giả “đau đớn nhất trong đời”.

Tháng 9/2012, khi chiếc tàu cổ ở thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi rộ lên, anh Tuấn (người Hà Tĩnh, hiện sinh sống tại TP HCM) chợt thấy sức hút mãnh liệt từ những món đồ “C” (celadon) từ con tàu mang lại.

Không mê sao được khi những cái đĩa, cái tô, cái thạp bằng gốm đanh như đá, với những lớp men xanh ngọc sáng long lanh dù sau hàng mấy trăm năm ngâm mình dưới nước biển.

Cũng từ thông tin báo chí, anh cũng biết rằng hiện vật đồ thật thời Minh còn nguyên men như thế là không quá nhiều, ngay cả ở Trung Quốc và giá cả của nó thuộc hàng đẳng cấp cao của thế giới…

Đau với đồ đểu

Không cưỡng lại mình, Tuấn xin nghỉ phép tức tốc ra Quảng Ngãi. Đến Châu Thuận Biển, anh hòa mình vào không khí “sôi sục” của hàng ngàn người dân ngày ngày ra nhìn về chiếc tàu đang được bảo vệ hiện trường nghiêm ngặt.

Rồi anh dò hỏi chuyện cổ vật thì được biết rất nhiều ngư dân đang cất giữ đồ quý vớt được từ chiếc tàu đắm nọ.

Sẵn tiền mang theo, anh liền chọn mua. Những cuộc mua bán trong tranh tối tranh sáng cứ thậm thò thậm thụt, bởi vì thôn Châu Thuận Biển lúc ấy rất căng thẳng, đi đâu người ta cũng e dè, nghi anh là trinh sát công an.

Một cái thống gốm celadon được lôi ra từ rương sâu, trong đống quần áo cũ. Những chiếc đĩa gốm lớn men xanh còn láng bóng được giấu sâu trong hũ gạo. Hay những chiếc tô nằm dưới lớp cát nền nhà…

Những câu chuyện về mỗi hiện vật, nào là khai thác chùng lén, nào là tranh giành lúc nửa đêm, làm Tuấn không hề nghi ngờ gì về những chiếc bình, chiếc thống, cái đĩa, cái tô, cái hũ… Việc của anh là chỉ có mua, và mua với một niềm tin rằng đây chắc chắn là đồ cổ thật.

“Khi ấy tôi đã mua quá nhiều, đủ loại: thống, ấm chén, đĩa, tô… và tiền cũng đã cạn. Định trở về thì một người đến giới thiệu nhà ông Q. có cái đĩa rồng miệng rộng gần 30 phân. Chờ đến chạng vạng, tôi qua xem.

Chiếc đĩa tuyệt đẹp với con rồng cuộn nổi giữa thân, xung quanh đĩa là những góc cạnh tựa hình cánh sen rất đặc biệt.

Tôi quyết: phải mua thôi! Ngay trong đêm, số tiền gần 100 triệu đồng tức tốc được bạn bè chuyển vào tài khoản, và đến hôm sau thì chiếc đĩa tuyệt quý nằm gọn trong tay tôi trên đường từ Quảng Ngãi về lại Sài Gòn”.

Về đến Sài Gòn, anh mời một số bạn bè, chủ yếu là dân kiến trúc sư đến xem các “báu vật” như là chiến công trong một trạng thái rất đắc thắng. Nhiều ngôn ngữ chuyên môn về các hiện vật được Tuấn trích từ các bài báo, từ niên đại, tính chất men, vì sao quý, sự tồn tại của nó, đặc tính như thế nào… kèm theo câu chuyện mua được ở những ngôi nhà ngư dân.

Bạn bè há hốc mồm ngưỡng mộ, thậm chí còn có chút… ghen tỵ cho sự “trúng mánh” của anh. Thế rồi một anh bạn đưa một người trong nghề, rất am hiểu cổ vật đến xem và cũng để định giá những “báu vật” này. Vị này nhìn vài món và im lặng suốt buổi.

Trong khi lòng Tuấn thì cứ háo hức, chờ đợi được mấy lời khen về sự quý, hiếm, đắt đỏ… Giây phút trông chờ nhất thì người giám định lảng qua chuyện khác. Hồi lâu anh gặng hỏi và người giám định mới lặng lẽ lắc đầu.

“Bầu trời lúc đó đổ sụp. Nhưng tôi vẫn chưa tin, vẫn bán tín bán nghi mà trạng thái lúc đó là hi vọng anh này có thể vì một lý do nào đó, như ghen ghét chẳng hạn, đã nói khác đi về những cổ vật quý giá của mình”.

Một thời gian sau, trong số hơn 30 món đồ “C” mà anh đã bỏ ra số tiền khoảng 1 tỉ đồng để mua, chỉ có một cái hũ nhỏ giá chừng vài triệu đồng được xác định là đồ gốm thời Minh “xịn”. Tất cả những thứ còn lại đều là đồ… đểu.

“Đau nhất là rất nhiều món trong đó là đồ rất thấp cấp, chỉ cần tinh ý một tí là nhận ra ngay nhưng đã quá muộn!” – Tuấn nói.

Dàn cảnh “mua tận gốc”

Ông A. là một Việt kiều từ nước ngoài về TP HCM. Vốn là một người rất am hiểu văn hóa lịch sử, có điều kiện và chơi cổ vật lâu năm, khi nghe một gia đình ở Huế đang cần bán mấy món đồ sứ ký kiểu, ông bay ngay ra Huế trong một sự háo hức.

Về một làng quê vùng ven, trong ngôi nhà cổ ánh sáng lờ nhờ, một cụ bà lọm khọm mở tủ thờ lôi ra mấy món đồ sứ cất ở trong ngăn.

Không thể nghĩ đến đó là cảnh lừa, ngược lại trong lòng ông A. còn nghĩ đến việc mua để giúp đỡ phần nào cho bà cụ nên mua vội bốn món hơn 100 triệu đồng.

Đem về lại TP HCM với một “niềm tin sắt đá” là đồ “xịn” và cái giá cũng quá hời, ông A. khoe với rất nhiều người. Xem qua, nhiều người biết ngay là đồ giả vì dấu vết đồ giả quá lộ liễu.

Ông A. chưng hửng chưa dám tin là sự thật thì một người thân thiết với ông khuyên rằng: “Nếu những món này là đồ thật thì chúng cũng lên đến hơn 400 triệu đồng, không tới được tay anh đâu.

Chỉ cần có thông tin là dân buôn Sài Gòn bay ngay ra Huế hay bất cứ nơi đâu. Còn nếu không tin, anh cứ thử ra phố Lê Công Kiều hỏi bán thì biết ngay là giả hay thật!”.

Tương tự, nhiều dân buôn ở miền Trung non tay liên tiếp “cớp” phải đồ giả khi đi mua đồ cổ ở vùng sâu vùng xa, cho dù đó là những bản làng nằm sâu trong núi, cách xa cả ngày đường.

Minh, một “dân chạy” ở Quảng Ngãi, kể vào đầu năm 2015, trong chuyến đi lên một xã miền núi thuộc huyện Trà Bồng đã mua về cặp tô sứ thời Thanh rất đẹp trong nhà một người dân tộc Kor.

Rất mừng vì chắc mẩm đồ thật với giá hời, Minh ôm lô đồ về xuôi. Vài ngày sau khi giới thiệu, một dân buôn từ Huế chạy vào Quảng Ngãi. Khi Minh đưa đồ ra thì hỡi ôi là đồ giả.

Thì ra những dân buôn khác lừa bằng cách đưa đồ giả cổ lên núi, vào các bản làng xa xôi rồi câu kết với người dân địa phương lừa những người buôn khác.

Bằng chiêu này, rất nhiều dân buôn đồ cổ đã mua phải đồ giả mà khi phát hiện đành phải ngậm đắng nuốt cay vì chẳng thể lấy lại được xu nào.

“Nhà của đồng bào địa phương thường xông khói mịt mù, phần thì bụi bám. Vì vậy, chỉ cần một thời gian đồ sứ đã có một lớp phủ bên ngoài tương tự lớp “patin” gọi là “màu thời gian” vậy.

Do đó, người mua đồ xưa trên núi rất dễ gặp phải đồ giả cổ hoặc đồ mới mà tưởng nhầm đồ cổ” – một nhà sưu tập nhận xét.

“Những người lừa rất ma mãnh, họ đánh trúng tâm lý của người mua lúc ấy, hoàn toàn tin tưởng vào nguồn gốc của hiện vật vừa trục vớt.

Trong khi bên ngoài lực lượng của chính quyền, công an bố trí rất nhiều, cho nên việc mua bán chỉ diễn ra trong cảnh tranh tối tranh sáng.

Mà với đồ cổ, người rành khi mua soi kỹ, rọi kỹ từng li từng tí còn mua phải đồ giả, huống chi mua trong hoàn cảnh tranh tối tranh sáng không nhầm mới là lạ!” – nhà sưu tập Nguyễn Hữu Hoàng (Huế).

Xem Ngày Tốt Xấu, Xem Giờ Đẹp Thứ Bảy Ngày 29/02/2020

Xem ngày tốt, xem giờ đẹp trong ngày khi bắt đầu những công việc mang tính chất quan trọng như xây nhà, động thổ, khai trương công ty, cưới hỏi hoặc những việc như an táng, bốc mộ để mong muốn có một kết quả tốt đẹp nhất.

Thứ 7 ngày: 29-02-2020 dương lịch (7/2/2020 âm lịch) Tức là ngày Nhâm Dần, Tháng Kỷ Mão, Năm Canh Tý

Xem giờ tốt xấu, giờ đẹp Thứ Bảy ngày 29/02/2020

Giờ hoàng đạo: Tý (23 – 1 giờ); Sửu (1 – 3 giờ); Thìn (7 – 9 giờ); Tỵ (9 – 11 giờ); Mùi (13 -15 giờ); Tuất (19 – 21 giờ)

Giờ hắc đạo: Dần (3 – 5 giờ); Mão (5 – 7 giờ); Ngọ (11 – 13 giờ); Thân (15 – 17 giờ); Dậu (17 – 19 giờ); Hợi (21 – 23 giờ)

Tuổi xung với ngày: Canh Thân (Mộc) – Bính Thân (Hỏa) – Bính Dần (Hỏa) – Bính Thân (Hỏa)

Tuổi xung với tháng: Tân Dậu (Mộc) – Ất Dậu (Thủy)

Sao tốt, sao xấu trong ngày 29/02/2020 Sao Tốt

Ngũ phú: Là ngày Thần Phú thịnh, ngày này nên hưng khởi, rất nên tu tạo, động thổ, kinh thương cầu tài.

Cát khánh: Tốt mọi việc.

Phổ hộ: Là thần của thần che chở, nên cầu cúng, tìm thầy ngừa bệnh.

Phúc hậu: Tốt về cầu tài, khai trương.

Thanh long: Hoàng Đạo-Tốt mọi việc.

Thiên y: Thiên Y là thầy mo chửa bệnh của Trời, ngày này nên xin thuốc, phòng ngừa bệnh tật, tìm thầy phụng tế.

Sát cống: Rất tốt cho mọi việc, có thể giải được các sao xấu (trừ Kim thần thất sát)

Việc nên làm: Khởi công tạo tác việc chi cũng lợi. Tốt nhất là xây cất, cưới gã, chôn cất, chặt cỏ phá đất, gieo trồng, lấy giống.Sao xấu

Việc không nên làm: Động đất ban nền, đắp nền, lót giường, vẽ họa chụp ảnh, lên quan nhậm chức, nạp lễ cầu thân, vào làm hành chánh, dâng nộp đơn từ, mở kho vựa.

Giờ tốt nên xuất hành trong ngày 29/02/2020

Tý (23h- 01h) – Ngọ (11h-13h) : Giờ Tốc Hỷ: Tin vui sắp tới, cầu tài đi hướng Nam. Đi việc gặp gỡ các quan gặp nhiều may mắn, chăn nuôi đều thuận, người đi có tin về.

Mão (5h-7h)- Dậu (17h-19h) :Giờ Tiểu Các: Rất tốt lành. Xuất hành gặp may mắn, buôn bán có lợi, phụ nữ có tin mừng, người đi sắp về nhà. Mọi việc đều hòa hợp, có bệnh cầu sẽ khỏi, người nhà.

Tỵ (9h-11h) -Hợi (21h-23h) : Giờ Đại An: Mọi việc đều tốt lành, cầu tài đi hướng Tây Nam. Nhà cửa yên lành. Người xuất hành đều bình yên.

Giờ xấu không nên xuất hành trong ngày 29/02/2020

Sửu (1h-3h) – Mùi (13h-15h): Giờ Lưu Niên: Nghiệp khó thành, cầu tài mờ mịt, kiện cáo nên hoãn lại. Người đi chưa có tin về. Đi hướng Nam tìm nhanh mới thấy, nên phòng ngừa cãi cọ, miệng

Dần (3h-5h)- Thân (15h-17h) : Giờ Xích Khẩu: Hay cãi cọ gây chuyện, đói kém phải phòng hoãn lại. Phòng ngừa người nguyền rủa, tránh lây bệnh. (Nói chung khi có việc hội họp, việc cần tranh luận…..tránh đi vào giờ này, nếu bằt buộc phải đi thì nên giữ miệng, tránh gây ẩu đả cãi nhau)

Thìn (7h-9h) – Tuất (19h-21h): Giờ Tuyết Lô: Cầu tài không có lợi hay bị trái ý, ra đi hay gạp nạn, việc quan phải nịnh, gặp ma quỷ phải cúng lễ mới an.

Hướng xuất hành tốt trong ngày 29/02/2020

– Hỷ thần (hướng thần may mắn) – TỐT: Hướng Nam – Tài thần (hướng thần tài) – TỐT: Hướng Tây

Xem ngày tốt xấu theo thập nhị bát tú ngày 29/02/2020

(Kiết Tú) Tướng tinh con chim trĩ, chủ trị ngày thứ 7.

– Xem tử vi 2020 cho biết nên làm: Khởi công tạo tác việc gì cũng lợi. Tốt nhất là xây cất, cưới gả, chôn cất, dọn cỏ phá đất, gieo trồng, lấy giống.

– Kiêng cữ: Đi thuyền.

– Ngoại lệ: Sao Vị mất chí khí tại ngày Dần, nhất là ngày Mậu Dần, rất hung, không nên cưới gả, xây cất nhà cửa.

Gặp ngày Tuất sao Vị đăng viên nên mưu cầu công danh, nhưng cũng phạm Phục Đoạn, do đó gặp ngày này nên kỵ chôn cất, xuất hành, cưới gả, xây cất…

Cập nhật thông tin chi tiết về Giờ Kinh Tối Trong Gia Đình: Tối Thứ Bảy trên website Xnko.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!